Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam đã hợp tác với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang nước Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn ứng viên điều dưỡng Việt Nam để đưa sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực chăm sóc người già từ năm 2012.

Trong thời gian thí điểm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao cho Cục Quản lý lao động ngoài nước, còn về phía Đức, Bộ Kinh tế và Năng lượng giao cho Cơ quan hợp tác phát triển liên bang Đức (GIZ) là cơ quan thực hiện; đồng thời chính phủ Đức chi kinh phí (bao gồm cả tiền ăn ở, học tập) để đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam, sau đó sang Đức học chuyên môn điều dưỡng chăm sóc người già (2 đến 3 năm) để thi lấy bằng chăm sóc người già, sau đó sẽ làm việc tại CHLB Đức. Đến nay, đã có 100 ứng viên được đưa sang CHLB Đức học tập và sẽ tốt nghiệp để đi làm việc trong tháng 10 năm 2015, đồng thời có 125 ứng viên khác đã được tuyển chọn, đang học tiếng Đức tại Việt Nam để đưa sang học tập chuyên môn tại CHLB Đức vào cuối năm nay.

Sau thời gian thực hiện thí điểm chương trình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang nước Cộng hòa Liên bang Đức đã thống nhất hai nước sẽ tiếp tục hợp tác tuyển chọn ứng viên Việt Nam để đào tạo và làm việc trong ngành chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức theo các nguyên tắc đã được thực hiện trong thời gian thí điểm vừa qua. Những nguyên tắc cơ bản bao gồm:

– Ứng viên được đưa sang học tập và làm việc taị CHLB Đức không phải chịu các chi phí môi giới đào tạo và môi giới việc làm.

– Các tổ chức hai nước hợp tác đưa ứng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức phải tổ chức khóa học chuẩn bị cho học viên tại Việt Nam để học viên đạt trình độ tiếng Đức B2 trước khi sang học tập tại CHLB Đức.

– Các cơ sở tuyển chọn học viên tại Đức phải chịu các chi phí nhập cảnh và đài thọ học bổng đủ để học viên sinh hoạt và học tập tại CHLB Đức phù hợp với quy định của pháp luật Đức.

Nhằm mục đích đảm bảo hoạt động tuyển chọn được triển khai theo các nguyên tắc nêu trên, ngày 01/7/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang nước Cộng hòa Liên bang Đức đã ký kết một Ý định thư về những nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn học viên một cách công bằng để đào tạo trong ngành chăm sóc người già tại CHLB Đức. Ý định thư này là văn bản cam kết để hai bên có cơ sở chỉ đạo các tổ chức liên quan của nước mình. Về phía Đức, với văn bản này, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam sẽ có cơ sở chỉ cấp thủ tục nhập cảnh cho học viên do các tổ chức hai bên hợp tác đưa đi nếu tuân thủ các nguyên tắc trong Ý định thư chung.

Trong khi lực lượng lao động Việt nam còn thiếu việc làm, đặc biệt là đến 4/5 là chưa qua đào tạo nghề, thì đây cũng là một hướng giúp người lao động thoát nghèo.

Thành Long

Xem thêm: