Theo thông tin từ trang web của Bộ Y tế, báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHYT của BHXH Việt Nam cho hay tính đến hết tháng 10/2015, số người tham gia BHYT đạt khoảng 67,4 triệu, tỷ lệ bao phủ BHYT là 73,91% dân số. Theo đó, số người chưa có thẻ BHYT chiếm 26% dân số, tương đương hơn 28 triệu người.

Theo báo cáo nhanh của BHXH các tỉnh, thành phố, tỷ lệ chưa tham gia BHYT tập trung tại các nhóm:

Người lao động và người sử dụng lao động: 3 triệu người (tương đương 21,7% trong nhóm), trong đó chủ yếu là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

Nhóm ngân sách nhà nước đóng: 1 triệu người (tương đương 3,3% trong nhóm), chủ yếu tập trung ở nhóm người đang sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn và nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (hơn 50% đối tượng người đang sinh sống tại xã đảo chưa có thẻ BHYT).

Nhóm đối tượng đóng, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng có tới hơn 4 triệu người (chiếm 21,9% trong nhóm). Trong đó, 600.000 người cận nghèo chưa tham gia BHYT, chiếm 22,2% số người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Học sinh, sinh viên: 2,1 triệu người (chiếm 15,1% trong nhóm) chưa tham gia BHYT;

Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình (hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 521.000 – 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ 651.000 – 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị): 1,5 triệu người chưa tham gia BHYT.

Đối tượng hộ gia đình: 16,2 triệu người chưa tham gia BHYT theo hộ gia đình (chiếm 67,4% trong nhóm).

Cũng theo BHXH Việt Nam, hiện còn năm nhóm đối tượng với tổng số 16,2 triệu người đã được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mua BHYT trong trong giai đoạn 2010-2015 vẫn chưa được cấp thẻ BHYT sử dụng trong năm 2016.

Nguyên nhân của việc chậm cấp thẻ là từ 1/1/2016, chuẩn nghèo thay đổi theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg. Tuy nhiên, liên bộ vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều cho giai đoạn 2016-2020, cũng như văn bản hướng dẫn với các đối tượng còn lại – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Văn Sinh cho hay.

Do đó, phương án đưa ra là BHXH Việt Nam tiếp tục gia hạn thẻ BHYT cho 16,2 triệu người trên đến hết ngày 30/6/2016. Tới khi có văn bản hướng dẫn, sẽ cấp thẻ từ thời điểm 1/7/2016.

2018 sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mức đóng BHYT

Hiện tại, từ ngày 1/3 tới, giá viện phí sẽ tăng ít nhất 30%, trước mắt áp dụng đối với người đã có thẻ BHYT. Tùy mức hỗ trợ, mỗi bệnh nhân đi khám sẽ đồng chi 0%, 5%, 20% cùng với quỹ BHYT.

Theo lộ trình, trong năm nay sẽ áp dụng giá viện phí tính đủ 7 yếu tố chi phí đối với cả người không có thẻ BHYT, bao gồm cả chi phí lương và phụ cấp cho cán bộ y tế; chi phí khấu hao trang thiết bị y tế; chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng; chi phí đào tạo – nghiên cứu khoa học; chi phí thuốc, vật tư tiêu hao, dịch truyền, máu; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, khử khuẩn, xử lý vệ sinh môi trường; chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị.

Trước thắc mắc về nguy cơ tăng phí đóng BHYT để bù chi, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết tính đến cuối năm 2014, số tiền kết dư của Quỹ bảo hiểm là 5.200 tỷ đồng. Số kết dư trên đủ khả năng cân đối đến hết năm 2017. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2017 chưa đặt ra vấn đề điều chỉnh mức phí đóng BHYT.

Đến năm 2018, khi đã tính đủ 7 cấu phần vào giá dịch vụ y tế, BHXH  Việt Nam sẽ cân nhắc đến việc có điều chỉnh mức đóng BHYT hay không. Bà Minh cho hay, trần thu phí bảo hiểm được Quốc hội cho phép là 6%, hiện nay đang thu ở mức 4,5%.

Trước đó, năm 2009, quỹ BHYT từng lũy kế bội chi tới 3.083 tỷ đồng. Trong năm 2010-2011, quỹ phải bù đắp phần thiếu hụt hơn 3.000 tỷ đồng trên. Đến hết năm 2011, báo cáo quyết toán của BHXH Việt Nam cho biết số dư quỹ BHYT lũy kế 7.227 tỷ đồng; đến năm 2012 kết dư 12.892 tỷ đồng, đến cuối 2014 kết dư 5.200 tỷ đồng.

Phan A

Xem thêm: