Bạn đã từng gặp những bài toán dành cho học sinh cấp 1 và không giải được chưa?

Gần đây, một phụ huynh đã chia sẻ bài toán tính số kẹo mà cô giáo có lẽ đã chấm sai cho con mình. Điều đáng nói bài toàn này không phải là những phép tính cao siêu mà chỉ đơn giản là phép cộng trừ nhân chia dành cho các bạn học sinh tiểu học.

Cụ thể, đề bài như sau: ‘Sau khi Nam cho Bắc 5 cái kẹo thì Bắc có 18 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Bắc có bao nhiêu cái kẹo?’.

Theo đó, học trò tính số kẹo của Bắc lúc đầu là: 18 – 5 = 13. Tuy vậy giáo viên lại cho rằng đáp án đúng phải là: 18 + 5 = 23.

Bài toán gây tranh cãi. (Ảnh: Internet)
Học trò giải có 13 cái kẹo, đáp án của giáo viên là 23 - 2
Cộng động mạng xã hội cũng tranh cãi gay gắt giữa hai đáp án trên.
Cộng động mạng xã hội cũng tranh cãi gay gắt giữa hai đáp án trên.

Xem thêm:

Trung Quốc cho ‘thổi bay’ tượng Phật Quan Âm cao nhất thế giới

videoinfo__video3.dkn.tv||b9e503d85__

Ad will display in 09 seconds