Đáp án giữa giáo viên và học trò có sự khác nhau gây ra tranh cãi không hồi kết.

Bài toán như sau:

Có hai thùng dầu. Sau khi người ta đổ 5l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu?

Học sinh đưa ra đáp án là 10lit, trong khi đó giáo viên cho là 5lit.

(Ảnh: Internet)

Trong vòng chưa đầy một giờ sau khi “hỏi ý kiến” cộng đồng mạng, bài toán này đã nhận về hơn 3,9 nghìn bình luận với những câu trả lời khác nhau. Người thì cho rằng học sinh đúng, người lại nghĩ cô giáo đúng.

Theo bạn thì bài toán này kết quả là bao nhiêu?