Một nhóm người đi câu cá tại Naples Pier, vịnh Mexico, không ngờ lại câu được một con cá đặc biệt.

Khi cá cắn câu, nhóm người dồn hết sức để kéo lên nhưng vẫn không có kết quả, thậm chí cần câu cũng gần như bị đứt giữa chừng.

Sau đó, 5 người cùng nhau nhảy xuống biển, cuối cùng đã kéo được con cá lên. Lúc này họ mới phát hiện đó là một con cá mú rất to!

Họ gỡ móc cần câu ra khỏi miệng nó, bịn rịn hôn nhẹ lên nó như không muốn rời. Sau đó họ quyết định thả nó về với biển, trở về với “ngôi nhà” dưới đại dương…

https://youtu.be/lJyPtHEmQ5E

Quả thật, các loài cá cũng là những cư dân của đại dương, cần được con người chúng ta tôn trọng và bảo vệ. Bạn có đồng ý không?

Quỳnh Chi

Xem thêm: