Mặc dù là một phi hành gia nhưng với lòng yêu nghệ thuật của mình, ông đã cho ra đời các tác phẩm rất ấn tượng.

Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.
Những bức ảnh được ghi lại bởi Andre Kuipers.


Nguồn: Khám phá mỗi ngày.