Hoàng tử George và công chúa Charlotte đã nô đùa rất vui vẻ trong bữa tiệc dành cho trẻ em tại Tòa nhà Chính phủ thành phố Victoria, Canada, tổ chức ngày 29/9 vừa qua.

Bữa tiệc diễn ra vào ngày thứ 6 trong chuyến thăm kéo dài 8 ngày của Hoàng tử William và Công nương Kate cùng với 2 tiểu công chúa và hoàng tử tới đất nước Canada. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên có đầy đủ các thành viên của gia đình Hoàng gia này.

Khuôn viên của Tòa nhà Chính phủ Canada biến thành thiên đường dành cho trẻ em với rất nhiều đồ chơi, đặc biệt là bóng bay. Sau khi cùng với công chúa nhỏ Charlotte mải mê bên những trái bóng tạo hình đầy màu sắc, chủ động chạy nhảy và chơi đùa, hoàng tử George lại quanh bên cha và tỏ ra đặc biệt thích thú với trò thổi bong bóng xà phòng. Hình ảnh bé nhỏ đáng yêu của hoàng tử và công chúa lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Chúng ta hãy cùng chiên ngưỡng những bức hình được ghi lại trong bữa tiệc vui vẻ này nhé.

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge, Princess Charlotte of Cambridge and Prince George of Cambridge, Prince William, Duke of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge, Princess Charlotte of Cambridge and Prince George of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

hoàng tử và công chúa nước Anh 3

 

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge, Princess Charlotte of Cambridge and Prince George of Cambridge, Prince William, Duke of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge, Princess Charlotte of Cambridge and Prince George of Cambridge, Prince William, Duke of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

 

hoàng tử và công chúa nước Anh 8

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge, Princess Charlotte of Cambridge and Prince George of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

hoàng tử và công chúa nước Anh 10

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Prince George of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Prince George of Cambridge with Prince William, Duke of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Prince George of Cambridge with Prince William, Duke of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Prince George of Cambridge plays with bubbles at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

hoàng tử và công chúa nước Anh 15

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

hoàng tử và công chúa nước Anh 18

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

hoàng tử và công chúa nước Anh 20

hoàng tử và công chúa nước Anh 21

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Prince William, Duke of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge, Princess Charlotte of Cambridge and Prince George of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

hoàng tử và công chúa nước Anh 27

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Catherine, Duchess of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Princess Charlotte of Cambridge at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Victoria, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson - Pool/Getty Images)

VICTORIA, BC - SEPTEMBER 29: Princess Charlotte of Cambridge plays with a dog at a children's party for Military families during the Royal Tour of Canada on September 29, 2016 in Carcross, Canada. Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte are visiting Canada as part of an eight day visit to the country taking in areas such as Bella Bella, Whitehorse and Kelowna (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Hải Yến

Xem thêm: