Những người theo tập môn rèn luyện tinh thần Pháp Luân Công vẫn kiên trì với những nỗ lực phản kháng phi bạo lực của họ trong khi phải đối mặt với cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Và họ không đơn độc.

Vào tháng 8 năm ngoái, 42 người theo tập Pháp Luân Công đã bị bắt giữ phi pháp bởi hơn một chục cảnh sát tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Trong những ngày sau đó, chính quyền đã vây ráp nhà của những học viên bị bắt giam này. Trong khi hầu hết các học viên đã được thả trong vài tuần sau đó, 9 người vẫn còn bị giam giữ.

Những học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã phát động một bản kiến nghị kêu gọi thả tự do cho 9 người còn lại, theo một bản báo cáo ngày 14/4/2015 của Minh Huệ (Minghui.org). Minh Huệ là một trang web của những người tập Pháp Luân Công ở nước ngoài chuyên ghi chép về cuộc đàn áp này.

Xem thêm:

Cho đến nay, 2.403 người đã ký tên vào bản kiến nghị, bao gồm gần 2.200 người, theo cách truyền thống của Trung Quốc, đã điểm chỉ ngón tay của mình bằng mực đỏ.

Chín học viên bị giam giữ đã thuê 7 luật sư để bào chữa cho họ tại tòa án địa phương huyện Vận Hà, nhưng cho đến nay những nỗ lực của họ vẫn chưa thành công.

Quyền tự do bày tỏ và tín ngưỡng được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ nên cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một chính sách bất hợp pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật có tên là Phòng 610 để điều phối và tiến hành cuộc đàn áp này.

Nhưng không phải tất cả mọi người trong chính quyền Trung Quốc đều hăng hái như chính quyền muốn.

Trong một trường hợp, một cảnh sát đã tiếp cận một học viên Pháp Luân Công đang vận động xin chữ ký. Thay vì bắt giam học viên này, viên cảnh sát đã ký tên vào bản kiến nghị rồi lặng lẽ bước đi.

Leo Timm, Lu Chen, Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Chân Thành biên dịch

Xem thêm: