Ngày 8/10, hàng ngàn người dân ở thị trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu đã vây kín trụ sở chính quyền địa phương, sau đó xảy ra xung đột với cảnh sát, có 2 phụ nữ bị cảnh sát dùng roi điện đánh gục, 4 người bị bắt. Sự việc khiến tất cả dân trong trấn đình công, kháng nghị. Thông tin cho biết, chính quyền mượn cớ chỉnh sửa tôn tạo để cưỡng chế giải tỏa và đền bù không thỏa đáng, trung bình mỗi m2 chỉ đền bù 150 tệ (tương đương: 525.000 VNĐ).

Sáng ngày 8/10, có đến 2 – 3 ngàn người dân đã đến trước trụ sở chính quyền địa phương để phản đối chính sách cải tạo khu dân cư ở thị trấn Thạch Sơn của chính quyền. Một người dân đã chia sẻ với phóng viên Đại Kỷ Nguyên rằng họ đã có xung đột với cảnh sát, mọi người xông vào trong cơ quan chính quyền và bị lực lượng cảnh sát cưỡng chế đẩy ra.

Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc cưỡng ép di dời
Ngày 8/10, rất đông cảnh sát đã được huy động (Ảnh: internet)
Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, đảo Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc cưỡng chế di dời
(Ảnh: internet) 
Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, đảo Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc cưỡng chế di dời. (Ảnh: internet)
Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc cưỡng chế di dời. (Ảnh: internet)
Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, đảo Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc cưỡng chế di dời. (Ảnh: internet)
(Ảnh: internet) 

Một phụ nữ chia sẻ: Cảnh sát dùng cánh tay kẹp chặt cổ của người dân và dùng roi điện dí vào cổ, nhiều người bị bắt đưa lên xe, ai lấy điện thoại ra chụp mà bị phát hiện là lập tức bị bắt đưa lên xe, có 2 người phụ nữ bị roi điện làm cho bất tỉnh và 4 người khác đã bị bắt đi.

Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc cưỡng chế di dời. (Ảnh: internet)
Ngày 8/10, cảnh sát đứng xung quanh trụ sở chính quyền (Ảnh: internet)
Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc di dời. (Ảnh: internet)
Một vài người bị đánh hoặc bị dí roi điện bất tỉnh nằm trên đất (Ảnh: internet)
Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân ở trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, vây kín trụ sở chính quyền địa phương để phản đối việc cưỡng chế di dời. (Ảnh: internet)
Ngày 8/10, hàng ngàn thôn dân vây kín trụ sở chính quyền địa phương (Ảnh: internet)

Người dân biểu tình kháng nghị kéo dài từ sáng đến tận tối, cuối cùng bị lực lượng cảnh sát đông đảo áp tải đuổi đi. Thông tin cho biết, trong liên tục 2 ngày qua người dân trong trấn đã đình công, tất cả cửa hàng đều đóng cửa, chính quyền thuê người đến và cho mỗi người 500 tệ (tương đương: 1.700.000 VNĐ) và bảo họ ra buôn bán.

Vào ngày 28/9 trước đó, chính quyền khu Tú Anh công bố dự án dự án tái thiết cải tạo khu dân cư ở trấn Thạch Sơn, phạm vi khảo sát bao gồm khoảng 4 thôn trang quanh khu Thạch Sơn. Thông báo này khiến người dân lập tức phản đối. Họ cho biết, nơi họ đã sống hơn 20 năm qua không thể tùy tiện di dời, chính quyền không làm việc này vì dân.

Một người dân không tiết lộ danh tính cho biết, một trong những lý do khiến họ không chấp nhận là việc đền bù quá thấp, nghe nói mỗi m2 chỉ 150 tệ (tương đương: 525.000 VNĐ). Có người dân còn nói, họ đi dời người dân vào tận trong vùng núi xa xôi, vì thế mà người dân không thể chấp nhận.

Một người dân nói: “Cho dù đền bù bao nhiêu chúng tôi cũng không chấp nhận. Ông cha tổ tiên của chúng tôi ở đây, sao chúng tôi có thể dời đi?” Người dân còn thông tin, trên thực tế chính quyền địa phương dự tính cưỡng chế giải tỏa 9 thôn trang, họ làm lần lượt từng nơi, vì nếu làm cùng một lượt sẽ không chịu được áp lực vì quá đông người dân phản kháng.

Chính quyền địa phương tìm mọi cách ngăn cản thông tin, tuy nhiên thôn dân vẫn tự chụp hình quay phim đưa lên mạng, còn báo chí thì lại im lặng.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh vệ biên dịch

Xem thêm: