Nghệ thuật trang điểm có thể khiến một người trở nên khác hoàn toàn. Mặc dù vẫn biết tác dụng ‘đáng sợ” của trang điểm nhưng sau khi xem hai anh em người Hàn Quốc trước và sau khi trang điểm, không ít người sẽ cảm thấy ngỡ ngàng.

Hai anh em trước khi trang điểm, trông có vẻ hơi giống mọt sách.

Chúng ta hãy cùng xem video “biến hình” dưới đây.

Thiên Minh

Xem thêm: