Sáu tháng đầu năm nay do kinh tế tương đối ổn định, nhu cầu vay vốn cũng tăng cao, các ngân hàng thương mại cũng đẩy mạnh cho vay, kết quả sơ bộ 6 tháng đầu năm cho thấy tín dụng đã tăng trưởng đạt kế hoạch.

Tại Hà Nội, theo số liệu Cục Thống kê Hà Nội, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn ước tính tháng Sáu đạt gần 1.102 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so tháng trước và tăng 9% so tháng 12/2014.

Trong đó dư nợ ngắn hạn tương ứng tăng 0,2% và tăng 8,7%; dư nợ trung và dài hạn tăng 0,4% và 9,5%.

Về huy động vốn, cơ quan này cho biết, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước tính tháng Sáu đạt 1.288 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 8,2% so tháng 12/2014.

Screen Shot 2015-06-23 at 5.55.03 AM

Tại Sài Gòn, theo NHNN chi nhánh TP. HCM, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6/2015 đạt khoảng 1,125 triệu tỷ đồng, ước tăng khoảng 5,4% so với cuối năm 2014.

Trong đó dư nợ cho vay bằng tiền đồng chiếm khoảng hơn 85% và tăng khoảng 6% so với cuối năm ngoái. Thống kê cho thấy tỷ trọng dư nợ cho vay vốn trung dài hạn của hệ thống NH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng lên và chạm ngưỡng gần 55% trong tổng dư nợ toàn địa bàn.

Đến cuối tháng 6/2015, huy động vốn của các TCTD ở thành phố cũng có mức tăng khoảng 3% so với cuối năm 2014. Đặc biệt tiền gửi tiết kiệm dân cư tiếp tục có mức tăng tốt 7,69%. Riêng tiền gửi ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm nay chỉ có mức tăng 0,14%.

Thành Long

Xem thêmTăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm hơn 4,82%