Cục thuế Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị chây ì nộp thuế trong đợt thứ 8 của năm 2016, trong đó có 133 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 147,3 tỷ đồng tính đến hết tháng 6/2016.

Con số này đã giảm đáng kể so với danh sách công bố trong 7 tháng trước đó.

Trong danh sách các đơn vị bị “bêu tên” lần này có 121 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền hơn 111,3 tỷ đồng và 12 đơn vị nợ tiền thuê đất với số tiền gần 36 tỷ đồng

Đơn vị nợ thuế nhiều nhất trong danh sách lần này là Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex (quận Nam Từ Liêm) với số tiền gần 8,7 tỷ đồng, còn đơn vị nợ tiền thuê đất nhiều nhất là Công ty TNHH Công nghiệp Tàu thuỷ và Xây dựng sông Hồng (quận Hai Bà Trưng) với số nợ hơn 18 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm đảm bảo sự công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội đã có 7 đợt công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của Cục thuế.

Tất cả có 951 doanh nghiệp bị nêu tên công khai với số tiền phải nộp là 1.906,9 tỷ đồng. Kết quả, sau 7 đợt công khai danh sách này đã có 447 đơn vị nộp tiền nợ thuế.

Tính đến ngày 31/7/2016, Cục thuế Hà Nội đã thu được tổng số tiền nợ thuế là 8.584 tỷ đồng, trong đó thu nợ thuế, phí đạt 4.255 tỷ đồng, thu nợ các khoản liên quan đến đất đạt 4.329 tỷ đồng.

Hạo Nhân