Tối ngày 13/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của 87 người, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 47 hồ sơ tự ứng cử.

Ngoài ra, số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Thành phố là 205 hồ sơ, trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 9 hồ sơ tự ứng cử.

Đây là kết quả của việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trong vòng gần một tháng qua, từ ngày 17/2 đến 17h00 ngày 13/3/2016.

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội được Trung ương phân bổ để bầu 30 đại biểu Quốc hội. Về số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, Hà Nội được bầu 105 đại biểu.

Trong số ứng viên đại biểu Quốc hội, có nhiều ứng viên được nhiều người biết tới như: TS – Nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, hiện là Tổng Giám đốc AVG – Truyền hình An Viên; Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A; NSƯT Kim Tiến, nguyên phát thanh viên, biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam; NSƯT Minh Ánh, Hiệu trưởng Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội…

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, TS – Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho biết lý do quyết định tự ứng cử Đại biểu Quốc hội vào những ngày cuối trước khi thời hạn đăng ký kết thúc là với vị trí đại biểu Quốc hội, “sẽ có nhiều điều kiện để làm những điều đúng, điều hữu ích cho cộng đồng hiệu quả hơn“.

TSKH Nguyễn Quang A cho biết việc ứng cử để trở thành đại biểu quốc hội để giúp có điều kiện thuận lợi hơn để đóng góp cho việc xây dựng một nước Việt Nam nơi người dân thực sự tham gia vào công việc quản lý đất nước, nơi nhân quyền được bảo đảm; một nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh lành mạnh; một bộ máy hành chính ổn định, chuyên nghiệp, tận tụy; một xã hội văn minh, nhân bản…

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, chậm nhất ngày 15/3 tới, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ chuyển hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu quốc hội tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản thu nhập của những người tự ứng cử đại biểu quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố để đưa vào danh sách hiệp thương.

Ngày 18/3, MTTQ các cấp sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Ngày 27/4, danh sách ứng cử viên sẽ được công bố.

Ngày 22/5, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trước đó, Quốc hội khóa 11 có 2 đại biểu tự ứng cử (chiếm 0,4%/498 ĐBQH); Quốc hội khóa 12 có 1 đại biểu tự ứng cử (chiếm 0,2%/493 ĐBQH); Quốc hội khóa 13 có 4 đại biểu tự ứng cử (chiếm 0,8%/500 ĐBQH).

Số liệu tại một số tỉnh, thành phố:

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử TP HCM, trong số 90 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội có 40 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu; 50 người tự ứng cử.

Trong tổng 203 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 175 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 28 người tự ứng cử.

Tại Đà Nẵng, có 15 ứng viên đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 người tự ứng cử. 98 người ứng cử đại biểu HĐND là 98, 5 hồ sơ tự ứng cử.

Nghệ An có 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 5 hồ sơ tự ứng cử; 240 người ứng cử đại biểu HĐND.

Hà Tĩnh đã tiếp nhận 16 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có một người tự ứng cử.

Quảng Nam có 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 3 hồ sơ tự ứng cử; HĐND tỉnh có 104 hồ sơ, 3 người tự ứng cử.

Và một số tỉnh khác.

Phan A

Xem thêm: