Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Hà Nội mới báo cáo 6 tháng đầu năm 2015, các ngân hàng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất, tiếp tục giảm lãi suất cho vay; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống.

Kết quả, sáu tháng đầu năm 2015, tổng dư nợ trên địa bàn đạt 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay đối với nền kinh tế tăng 8,7%, dư nợ ngắn hạn chiếm 51,1% so với tổng dư nợ và tăng 8,68%, dư nợ trung và dài hạn chiếm 48,9% và tăng 8,72%; dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng tăng 7,2% so với năm 2014; dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 7,5%; dư nợ cho vay xuất khẩu tăng 7,7%.

Các TCTD trên địa bàn cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. Đến tháng 6/2015, các TCTD trên địa bàn đã cam kết cho vay 60.000 tỷ đồng, giải ngân 38.858 tỷ đồng cho 2.383 lượt doanh nghiệp; cam kết cho vay theo chương trình bình ổn thị trường 8.815 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay phổ biến 5-7%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, lãi suất 6-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại như thanh toán điện tử liên ngân hàng, chuyển tiền điện tử, dịch vụ ngân hàng tự động, dịch vụ thẻ. Trên địa bàn hiện nay có 2.764 ATM, trên 19.308 điểm chấp nhận thẻ POS. Các tiện ích đi cùng với dịch vụ thẻ ngân hàng đang được chú trọng mở rộng, tập trung vào việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích mới.

Thành Long

Từ Khóa: