Ngày 28/3, Ngân hàng Nhà nước gửi công văn yêu cầu 19 ngân hàng thương mại dừng ký mới hợp đồng tín dụng cho vay nhà theo gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng từ ngày 31/3, với lý do theo tổng hợp số liệu thì số tiền cam kết tính đến nay đã vượt quá con số 30.000 tỷ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng hợp số tiền cam kết cho vay của gói 30.000 tỷ đến ngày 20/3 đã đạt 30.692 tỷ đồng, với 47.471 khách hàng, đã giải ngân đạt 21.887 tỷ đồng. Cụ thế kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở đến 20/03/2016 như sau:

goi 30000 ty

Các ngân hàng được yêu cầu tập trung giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng theo đúng quy định. Về thời điểm dừng giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước sẽ được thông báo bằng văn bản, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và tình hình giải ngân thực tế của gói này.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thành viên theo dõi chặt chẽ số liệu để chủ động trong việc cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Trước đó, ngày 22/3, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn xin cơ chế xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn cho các đối tượng khách hàng, hộ gia đình vay tiền thuê, mua nhà hoặc cải tạo, với lãi suất ưu đãi của gói 30.000 tỷ nếu việc giải ngân gói này đến ngày 1/6 chưa thực hiện xong.

Theo công văn này, khách hàng có nhu cầu vay gói tín dụng lãi suất ưu đãi 30.000 tỉ đồng để mua, thuê mua hoặc sửa nhà chỉ còn được áp dụng trong 2 ngày nữa.

Thành Long

Xem thêm: