Ngày 13/4/2015, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 48/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu hoả giảm từ 35% xuống mức 20%, dầu diezel giảm từ 30% xuống 20%, dầu mazut giảm từ 35% xuống 25% và nhiên liệu bay từ 25% xuống 10%.

Điều này được giải thích là, giảm thuế để việc thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường tăng từ ngày 1/5/2015, mà trước mắt không là tăng giá bán ra của các mặt hàng xăng dầu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Được biết, theo quy định, kể từ ngày 01/5/2015, thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với một số mặt hàng xăng dầu, có điều chỉnh như sau: thuế BVMT đối với mặt hàng xăng, nhiên liệu bay được điều chỉnh từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; dầu diesel điều chỉnh từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít; dầu madut điều chỉnh từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít. Riêng dầu hoả vẫn được giữ nguyên mức thuế là 300 đồng/lít.

Thông tư số 48/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2015 nhằm phù hợp với quy định đảm bảo dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu 30 ngày theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng sinh học (E5, E10), dầu sinh học (B5,B10) thống nhất với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng xăng, dầu khoáng là 20% nhằm khuyến khích sản xuất và phối trộn nhiên liệu sinh học trong nước.

Như vậy, trước mắt kể từ ngày 1/5/2015 người tiêu dùng tạm thời yên tâm là xăng dầu chưa tăng giá.

Thành Long