Theo tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới thông báo, kể từ 28/9/2015, lãi suất tiền gửi bằng USD của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân là 0,25%/năm.

Theo NHNN, để giảm việc giữ ngoại tệ, giảm căng thẳng trên thị trường tiền tệ, ngoại hối, NHNN có Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 9 năm 2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Theo đó: (i) Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; (ii) Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2015 và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014.

Có thể việc giảm mạnh lãi suất tiền gửi bằng USD, đưa lãi suất tiền gửi USD của tổ chức về 0% một mặt sẽ gia tăng vị thế cho VND, trong khi việc nắm giữ USD chẳng những không có lợi, sẽ hạn chế được tình trạng găm giữ ngoại tệ, giảm áp lực lên tỷ giá.

Thành Long

Xem thêm: