Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015  về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/ 3/2014.

Theo quyết định này thì mức lãi suất tiền gửi của tổ chức (trừ các TCTD) là 0%/năm; mức lãi suất tiền gửi của cá nhân là 0%/năm.

Như vậy lãi suất tiền gửi USD của cá nhân tại các TCTD cũng đã được đưa về 0%. Trước đó, ngày 25/9/2015, NHNN đã ban hành Quyết định số 1938/QĐ-NHNN giảm lãi suất tiền gửi USD của tổ chức (trừ TCTD) từ 0,25%/năm về còn 0%/năm; và giảm lãi suất tiền gửi USD của cá nhân từ 0,75%/năm về còn 0,25%/năm.

NHNN Việt Nam lý giải cho biết là để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa, chuyển từ quan hệ huy động – cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua – bán bằng ngoại tệ.

Quyết định 2589/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2015 và thay thế Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25/9/2015 của Thống đốc NHNN.

Như vậy chỉ sau 1 ngày FED tăng lãi suất cơ bản lên 0,25%, thì NHNN lại giảm lãi suất tiền gửi USD; nhiều chuyên gia cho rằng động thái này là để người dân không tích trữ tiền bằng USD với kỳ vọng giảm áp lực căng thẳng lên sức ép tỷ giá USD suốt tuần qua.

Thành Long

Xem thêm: