Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có những biện pháp linh hoạt nhằm ổn định lãi suất huy động, từ đó giảm sức ép lên lãi suất cho vay trong hoàn cảnh lạm phát có xu hướng tăng. 

Trong báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 7 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất cơ bản 7 tháng đầu năm ổn định. Các ngân hàng đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn từ cuối tháng 4, đồng thời đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết chính sách tiền tệ thực hiện trong 7 tháng đầu năm nhắm đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Có những áp lực khiến lãi suất tiền gửi tăng khoảng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm, nhưng nhờ có các biện pháp kịp thời nên các tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất trở lại, giúp mặt bằng lãi suất cơ bản giữ ở mức ổn định, qua đó giảm sức ép lên lãi suất cho vay trong điều kiện lạm phát có xu hướng tăng.

Mặc dù lãi suất huy động tăng nhẹ trong những tháng đầu năm, nhưng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng vẫn tương đối ổn định.

Tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm và tương đối ổn định trên mặt bằng mới quanh tỷ giá mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (22.300 VND/USD), thấp hơn khoảng 0,8% so với cuối năm 2015 và thấp hơn nhiều so với tỷ giá trần.

Về kế hoạch trong những tháng còn lại của năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng để điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ.

Văn Nhanh