Giá bán lẻ xăng dầu trong nước được giữ nguyên trong kỳ điều chỉnh cuối cùng của năm 2017 khi liên bộ Công Thương – Tài chính sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để can thiệp.

Trong thông báo của mình ​chiều ngày 20/12, liên bộ cho biết giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 vẫn giữ mức trần là 18.580 đồng/lít, còn xăng E5 là 18.243 đồng/lít.

Giá dầu Diesel 0.05S vẫn được giữ ở mức không cao hơn 15.169 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 13.617 đồng/lít, còn dầu Mazut 180CST 3.5S ở mức không quá 12.382 đồng/kg.

​Trong khi đó, liên bộ quyết định mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng khoáng là 523 đồng/lít, xăng E5 là 546 đồng/lít. Với các mặt hàng dầu, Diesel có mức chi mới là 417 đồng/lít, dầu hỏa là 460 đồng/lít và dầu Mazút là 80 đồng/kg.

Trong lần điều chỉnh trước vào ngày 5/12, giá dầu Diesel tăng 150 đồng/lít, trong khi xăng RON 92, xăng E5, dầu hỏa và dầu Mazút được giữ giá ổn định.

Sau quyết định của liên bộ, giá xăng bán lẻ tại Việt Nam đã được các cửa hàng xăng dầu giữ nguyên ở mức phổ biến là 18.580 đồng/lít đối với xăng RON 92 và 18.240 đồng/lít đối với xăng E5.

Với mức giá này, giá xăng chỉ tăng nhẹ tính chung cho cả năm 2017. Cụ thể, giá xăng RON 92 đã tăng 990 đồng/lít, tương đương 5,6%, so với cuối năm ngoái, còn xăng E5 tăng 920 đồng/lít, tương đương 5,3%.

Minh Tuệ