Trả lời kiến nghị của một hiệp hội bất động sản mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ không gia hạn giải ngân gói cho vay bất động sản 30.000 tỷ đồng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết gói tín dụng 30.000 tỷ đồng chỉ được gia hạn đối với các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 của các khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình (nhóm khách hàng cá nhân) tối đa đến ngày 31/12/2016.

Tuy nhiên, việc gia hạn gói tín dụng này sẽ không áp dụng với các khách hàng doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cho biết có 3 cơ sở cho quyết định này. Thứ nhất, nhóm khách hàng doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh đã được hưởng lợi nhuận định mức, hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai… khi xây dựng nhà ở xã hội. Việc gia hạn cho khách hàng cá nhân cũng là một hình thức hỗ trợ gián tiếp cho việc bán hàng của doanh nghiệp.

Thứ hai, trong các mục tiêu của chương trình, mục tiêu an sinh xã hội thông qua việc hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để cải thiện điều kiện về chỗ ở là mục tiêu quan trọng, được ưu tiên hơn.

Thứ ba, tiến độ giải ngân của nhóm khách hàng doanh nghiệp diễn ra rất chậm do dự án chậm tiến độ. Việc gia hạn chương trình cho các dự án chậm tiến độ sẽ tạo tiền lệ không tốt, gây tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Gói 30.000 tỷ đồng là gói cho vay hỗ trợ mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, với lãi suất 5%. Gói hỗ trợ này bắt đầu được triển khai từ ngày 1/6/2013.

Hạo Nhân