Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều ngày 5/3 Thủ tướng, các Phó thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các bộ: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã họp để nghe Bộ Công Thương và EVN báo cáo các phương án điều chỉnh giá điện. Cuộc họp đã thảo luận và nhất trí việc điều chỉnh tăng giá bán điện.

Cụ thể, điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh từ ngày 16/3/2015.

Lý do vẫn như cũ, việc điều chỉnh tăng 7,5% giá điện lần này đảm bảo EVN không bị lỗ (nếu không điều chỉnh, năm 2015, EVN sẽ lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng); giành một phần để giảm khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá các năm trước để lại (hiện còn khoảng 8.000 tỷ đồng).

Đồng thời, EVN khẩn trương nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, năm 2015 phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống 8% (năm 2014 tỷ lệ này là 8,49%); nâng năng suất lao động toàn Tập đoàn tăng trên 9%.

Như vậy tăng giá điện 7,5% chỉ giải quyết được khó khăn cho ngành điện lực. Một ngành vốn vẫn độc quyền, không thể minh bạch rõ ràng trong việc tính toán giá thành. Trong khi, phần lớn nguồn cung đều là thủy điện với thiết bị của Nga, chắc chắn giá thành sẽ thấp hơn khi so sánh với các nước không có lợi thế về thủy điện, nhưng EVN vẫn nói rằng điện Việt Nam là quá rẻ.

Theo kết luận năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, EVN lỗ là do đầu tư ngoài ngành thiếu hiệu quả, tỷ trọng đầu tư ngoài ngành lớn, vào cả ngân hàng và bất động sản. Nếu tăng giá điện để bù lỗ là bất hợp lý. Chỉ khi hết độc quyền thì mới hết bất hợp lý này.

Việc tăng giá điện thêm 7,5% sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, trước hết sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, giá thành sản xuất sẽ tăng lên và kéo giảm tốc độ tăng trưởng GDP. Đối với người dân, việc tăng này cũng ảnh hưởng đến giảm thu nhập thực tế, làm cho đời sống dân nghèo sẽ càng khó khăn thêm.

Thành Long