Tăng trưởng kinh tế khả quan đang tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách của Việt Nam trong quý I/2018, đặc biệt là nguồn thu từ dầu thô cải thiện nhờ giá dầu tăng mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I ước đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm và tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017.

Trong số đó, thu nội địa ước đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán. Nếu không kể các khoản thu có tính chất đặc thù như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, số thu nội địa còn lại ước đạt 209 nghìn tỷ đồng, đạt 24,1% dự toán và bằng số thu cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính cho biết kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh từ cuối năm 2017 đến nay đã góp phần làm tăng số thu nội địa trong quý I.

Báo cáo cho thấy số thu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 22,5% dự toán năm và tăng 8,7% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 27,1% dự toán; thu từ các loại phí, lệ phí đạt 24,6% dự toán. Riêng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,7% dự toán – tiến độ cao nhất trong các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, số thu từ dầu thô trong quý I đạt kết quả khả quan với mức khoảng 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm.

Bộ Tài chính cho biết số thu từ dầu thô đạt cao là do giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 12/2017 đến nay duy trì ở mức khả quan. Giá dầu thanh toán ước tính đạt 67,2 USD/thùng, tăng 17,2 USD/thùng so với dự toán.

Giá dầu tăng mạnh, thu ngân sách từ dầu thô quý I đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng
Giá dầu quý I tăng 17,2 USD/thùng so với dự toán

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I ước đạt 67,58 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 107,32 tỷ USD, tăng 17,7%.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện cam kết khu vực kinh tế tự do ASEAN với trên 90% dòng hàng được cắt giảm thuế suất nhập khẩu về 0%, trong đó có một số mặt hàng có đóng góp lớn cho ngân sách như ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng, sắt thép… là nguyên nhân chủ yếu làm cho số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt thấp hơn so cùng kỳ, dù hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá.

Minh Tuệ