Việt Nam hiện có 1,09 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó cử nhân và thạc sĩ nằm trong nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Con số trên vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra ngày 17/8 tại buổi hội thảo công bố Bản tin thị trường lao động quý II, trong đó cho thấy số người thất nghiệp trong quý trước tăng 16.400 người so với quý I/2016.

Tại hội thảo, ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, cho biết Việt Nam có 70,85 triệu người từ 15 tuổi trở lên, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,36 triệu người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến hết quý II chiếm 20,62% lực lượng lao động, chỉ tăng 0,56% so với cùng kỳ năm 2015, cho thấy sự cải thiện chậm.

Báo cáo cho thấy lao động có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, tương ứng là 6,6% và 4%, một phần là do nhóm lao động này đang gia tăng đáng kể.

Về con số cụ thể, báo cáo cho thấy trong số 1,1 triệu người thất nghiệp có tới 418.200 người có chuyên môn kỹ thuật. Nhóm có số người thất nghiệp nhiều nhất là nhóm trình độ đại học trở lên có 191.300 người, tiếp đến là nhóm cao đẳng chuyên nghiệp có 94.800 người và trung cấp chuyên nghiệp có 59.100 người.

Tuy vậy, ông Đào Quang Vinh cho biết tình trạng thiếu việc làm đã giảm mạnh cả về số lượng và tỷ lệ (1,41 triệu người, chiếm 1,55%).

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương trong quý II đạt 4,85 triệu đồng, giảm so với mức 5,08 triệu đồng của quý I do quý I gắn với Tết Nguyên đán nên người lao động được thưởng Tết. Tỷ lệ lao động làm công ăn lương cũng giảm từ 41,40% trong quý I xuống 41,26% vào quý II.

Theo thống kê, tất cả các nhóm nghề đều có thu nhập giảm so với quý I, nhưng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhóm quản lý và chuyên môn kỹ thuật bậc cao có thu nhập bình quân tháng cao nhất, nhưng thu nhập của nhóm “lao động giản đơn” tăng nhanh hơn.

Về tham gia bảo hiểm xã hội, 23,05% số lực lượng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội. Nợ bảo hiểm xã hội tính đến cuối quý II là 9.242 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Dự báo cho 6 tháng cuối năm, đại diện Bộ Lao động cho biết việc làm dự kiến sẽ tăng trong một số ngành như xây dựng, thông tin và truyền thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, kinh doanh bất động sản. Lao động trong ngành nông nghiệp dự kiến giảm nhanh hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ.

Hạo Nhân