Sáng ngày 15/12, Eximbank đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu nhân sự cấp cao. Trước đó tháng 7/2015, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank đã xin từ chức; ngày 10/12, theo nguyện vọng cá nhân, ông Phạm Hữu Phú cũng được thôi chức Tổng giám đốc Ngân hàng Eximbank.

Vấn đề nhân sự cấp cao của Eximbank đang được dư luận hết sức quan tâm khi liên tục có sự thay đổi.

Trước đó, ngày 9/12/2015, Eximbank đã công bố danh sách các ứng cử viên nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) bao gồm 8 người, đó là: ông Cao Xuân Ninh; ông Naoki Nishizawa; ông Yasuhiro Saitoh; ông Đặng Phước Dừa; ông Ngô Thanh Tùng; ông Phạm Hữu Phú; ông Trần Ngô Phúc Vũ; ông Trần Ngọc Tâm.

Tuy nhiên, theo Eximbank, mặc dù được nhóm cổ đông sở hữu cổ phần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định đề cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), nhưng theo nguyện vọng cá nhân ông Phạm Hữu Phú xin không tiếp tục ứng cử HĐQT nhiệm kỳ VI.

Sát ngày tiến hành đại hội, lại thêm ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm xin rút lui.

Cuối cùng tờ trình của HĐQT trình đại hội cổ đông chốt lại danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI bao gồm 9 người: Ông Cao Xuân Ninh được nhóm cổ đông sở hữu 11,287% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử; ông Ngô Thanh Tùng do nhóm cổ đông sở hữu 10,194% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử; ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10,05%; ông Yasuhiro Saitoh do nhóm cổ đông sở hữu 10,05% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Bốn người còn lại do HĐQT đề cử là: Ông Lê Văn Quyết; ông Đặng Mai Anh; ông Nguyễn Quang Thông; ông Hoàng Tuấn Khải. Ngoài ra, HĐQT cũng trình 1 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ VI là ông Lê Minh Quốc.

HĐQT cũng trình danh sách ứng cử vào BKS nhiệm kỳ mới, có 5 thành viên bao gồm: ông Trần Lê Quyết, bà Phạm Thị Mai Phương, ông Trần Ngọc Dũng, ông Trịnh Bảo Quốc và ông Đặng Hữu Tiến.

Kết quả, danh sách 8 thành viên ứng cử HĐQT và 1 thành viên HĐQT độc lập đều được thông qua. 

Huy động vốn, cho vay đều giảm

Tại Đại hội lần này, Eximbank cũng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh đến 30/11/2015 cũng như xin ý kiến cổ đông thông qua phương án khắc phục chỉnh sửa sau thanh tra.

Theo đó, tính đến 30/11/2015, tổng tài sản của Eximbank đạt 127.078 tỷ đồng, giảm 21,15% so với đầu năm, hoàn thành 70,6% kế hoạch năm. Trong năm, tổng tài sản giảm chủ yếu vốn huy động thị trường liên ngân hàng là 35.543 tỷ đồng.

Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 101.280 tỷ đồng, giảm 0,2% so với đầu năm và hoàn thành 80,4% kế hoạch.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 96.053 tỷ đồng, giảm 1,9% so với đầu năm và hoàn thành 88,3% kế hoạch năm. Trong đó, tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư là 84.548 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Nợ xấu 11 tháng ở mức 1.538 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 1,82% trên tổng dư nợ cho vay (năm 2014: 2,46%).

Cũng theo báo cáo, tính đến cuối tháng 11/2015, Eximbank đạt 552 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 55,2% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.724 tỷ đồng, chi phí xử lý nợ xấu đã hạch toán trong năm là 1.172 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Eximbank tiếp tục trích lập dự phòng xử lý nợ xấu.

Nhiều sai phạm tại Eximbank theo kết luận thanh tra NHNN

Kết luận Thanh tra NHNN vừa được công bố tại ĐHCĐ bất thường ngày 15/12 cho thấy, Eximbank đã có sai phạm về tín dụng như sau giải ngân bằng tiền mặt, chứng từ sử dụng vốn chưa bổ sung đầy đủ, tài sản đảm bảo chưa được kiểm tra liên tục theo quy định.

Theo tờ trình gửi đến cổ đông, Eximbank xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề liên quan đến nội dung nêu tại kết luận Thanh tra.

Liên quan đến khoản đầu tư tại Eximland, Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ HĐKD) đến thời điểm 31/12/2013 là 1.116,67 tỷ đồng. Eximbank đã sử dụng thu nhập này để nộp thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2010 đến năm 2013. Đến nay, Eximbank đã khắc phục được 284,83 tỷ đồng, còn 831,83 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, việc mua bán BĐS đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần phải xử lý. Thanh tra NHNN cũng đã kết luận việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng BĐS là chưa đúng quy định theo chuẩn mực kế toán và thanh tra yêu cầu HĐQT phải xin ý kiến ĐHCĐ gần nhất để thông qua phương án khắc phục.

Về sở hữu chéo cổ phần, một số cá nhân điều hành và đứng tên hộ có vi phạm về tỷ lệ sở hữu 7.85% (thay vì 5%). Và theo phương án xử lý sau thanh tra thì đến nay đã được chuyển nhượng đúng dưới 5% theo quy định. Công ty liên kết của Eximbank sở hữu ngược lại 664 CP tại Eximbank, công ty liên kết đã chuyển nhượng sở hữu số CP này. Về sở hữu chéo với Sacombank (HOSE: STB), Sacombank có sở hữu 2.48% vốn Eximbank, Eximbank đã gửi văn bản thoái vốn tại STB theo quy định.

Về hoạt động cấp tín dụng, Thanh tra NHNN đã tiến hành thanh tra 20% dư nợ của Eximbank và 30% dư nợ bảo lãnh. Về sai phạm trong tín dụng, Eximbank sai phạm về quy trình, quy chế cho vay, giải ngân tiền mặt, chứng từ chưa đầy đủ, tài sản đảm bảo chưa đánh giá thường xuyên…

Về bảo lãnh, tương tự cho vay, Eximbank sai phạm các chứng từ phát hành bảo lãnh chưa đầy đủ, chưa giám sát việc sử dụng vốn trong thời gian hiệu lực. Theo báo cáo mới nhất, Eximbank cho biết đang làm việc với khách hàng để đảm bảo chứng từ.

Ngoài ra, Thanh tra NHNN đã kiểm tra 5/6 hồ sơ đầu tư tài chính của Eximbank và phát hiện gần 6.000 tỷ vi phạm về giám sát mục đích sử dụng vốn chi tiết. Hiện nay, Eximbank đang yêu cầu khách hàng bổ sung chứng từ chi tiết.
Cũng theo kết quả thanh tra, thực trạng tài chính của Eximbank đến 31/12/2014: Lỗ lũy kế hơn 1,618 tỷ đồng, nợ xấu 7.56% trên tổng dư nợ, với lượng nợ xấu là 4,365 tỷ nợ xấu. Trong đó Eximbank đã trích lập dự phòng 710 tỷ đồng, thoái lãi dự thu 128 tỷ đồng, giảm thu nhập 831 tỷ đồng từ bán bất động sản cho Eximland. Đến nay Eximbank đã bán 2.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC, thu hồi 775 tỷ đồng nợ từ khách hàng, trích lập dự phòng 404 tỷ đồng, xuất toán lãi dự thu trong 268 tỷ dự thu khi bán nợ cho VAMC.

Thanh tra đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các thành viên, cá nhân liên quan. Eximbank cho biết đã chấn chỉnh các kiến nghị vào đợt 1 ngày 05/12/2015. Theo đó thanh tra kết luận 36 kiến nghị cần khắc phục, trong đó Eximbank đã khắc phục xong 8 kiến nghị, 26/36 kiến nghị đã từng phần khắc phục, 2 kiến nghị tiếp tục khắc phục chỉnh sửa. Hạn chót hoàn thành các khắc phục chỉnh sửa cho Eximbank là 30/04/2016. Tuy nhiên, đại diện từ Eximbank cho biết, trong quý 1/2016 sẽ hoàn tất các khắc phục chỉnh sửa theo yêu cầu của thanh tra.

Thành Long

Xem thêm: