Những vật dụng đã cũ vẫn có thể tăng thêm giá trị cho ngôi nhà của bạn – Tại sao không?

Những dụng cụ đã cũ và hỏng hóc nằm trong kho có một ý nghĩa nào đó về mặt tình cảm với bạn. Thật khó lòng để bỏ chúng đi… Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải chất chúng thành đống bừa bộn trong một góc nhà. Bạn không biết phải làm gì với chúng? Hãy tham khảo những ý tưởng sáng tạo dưới đây.

Bàn và ghế

(Ảnh: Montana Wildlife Gardener Blogspot)
(Ảnh: MontanaWildlifeGardener.blogspot.ca)
(Ảnh: Montana Wildlife Gardener Blogspot)
(Ảnh: MontanaWildlifeGardener.blogspot.ca)
(Ảnh: Montana Wildlife Gardener Blogspot)
(Ảnh: MontanaWildlifeGardener.blogspot.ca)
(Ảnh: Montana Wildlife Gardener Blogspot)
(Ảnh: MontanaWildlifeGardener.blogspot.ca)
(Ảnh: Montana Wildlife Gardener Blogspot)
(Ảnh: MontanaWildlifeGardener.blogspot.ca)

Cửa vườn

(Ảnh: Montana Wildlife Gardener Blogspot)
(Ảnh: MontanaWildlifeGardener.blogspot.ca)

Ghế dài

(Ảnh: Imgur)
(Ảnh: Imgur)
(Ảnh: Imgur)
(Ảnh: Imgur)
(Ảnh: Imgur)
(Ảnh: Imgur)

Tấm thảm

Tấm thảm bằng ống nước (Ảnh: Annsgardenpath.blogspot.ca)
Tấm thảm bằng ống nước (Ảnh: Annsgardenpath.blogspot.ca)
Tấm thảm bằng ống nước (Ảnh: Annsgardenpath.blogspot.ca)
Tấm thảm bằng ống nước (Ảnh: Annsgardenpath.blogspot.ca)

Móc treo

(Ảnh: Sarahndipities.blogspot.ca)
(Ảnh: Sarahndipities.blogspot.ca)
(Ảnh: Sarahndipities.blogspot.ca)
(Ảnh: Sarahndipities.blogspot.ca)
(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)

 

(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)

Đồ trang trí

(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)
tai-che-23
(Ảnh: Pinterest)
tai-che-25
(Ảnh: Pinterest)
tai-che-19
(Ảnh: Pinterest)
tai-che-20
(Ảnh: Pinterest)
tai-che-26
(Ảnh: Pinterest)

Bàn hoa

(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)
(Ảnh: Pinterest)

Từ Ân, Hồng Liên

Xem thêm: