Trước tình hình khó khăn khi cho vay đóng tàu phát triển thủy sản theo Nghị định 67, sau hơn 1 năm thực hiện, kết quả cho vay được rất thấp do vướng mắc ở nhiều khâu.

Cụ thể theo báo cáo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam (Agribank), đến 15/5/2015, dư nợ cho vay theo NĐ 67 theo cam kết của Agribank đạt trên 199 tỷ đồng, những địa phương có số lượng tàu nhiều được Agribank cam kết hỗ trợ nguồn vốn như Tiền Giang (12 tàu), Quảng Bình (5 tàu).

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Mục tiêu sửa đổi, bổ sung là kiên trì theo hướng tổ chức lại sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Về nguyên tắc, chỉ sửa đổi bổ sung những nội dung thuộc chính phủ.

Theo đó, về đối tượng được hưởng chính sách tín dụng tại Điều 4 Nghị định 67, yêu cầu bổ sung trường hợp gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị bảo quản tài sản, bốc xếp hàng hóa.

Về sử dụng máy thủy cũ: bổ sung quy định theo hướng cho phép sử dụng máy thủy đã qua sử dụng đối với trường hợp nâng cấp máy tàu; Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định tiêu chuẩn máy thủy đã qua sử dụng (máy thủy cũ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc sử dụng và đăng kiểm máy thủy đã qua sử dụng.

Về đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm tại Điều 5 Nghị định 67, yêu cầu bổ sung trường hợp các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên nghiệp đoàn nghề cá có tham gia hoạt động khai thác hải sản.

Đối với thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất đóng mới tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới quy định tại Điều 4 Nghị định 67, yêu cầu sửa đổi theo hướng tăng thêm 5 năm lên thành 16 năm.

Về hỗ trợ một lần sau đầu tư, yêu cầu bổ sung theo hướng giao Bộ Tài chính chủ trì đề xuất cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi triển khai thí điểm.

Về thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ, vật liệu mới: hỗ trợ chi phí thiết kế tàu từ 400CV trở lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương xây dựng, thẩm định, phê duyệt và công bố thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ.

Thành Long

Từ Khóa: