Nghệ sĩ Javier de Riba tại Barcelona đã có ý tưởng sáng tạo độc đáo với những ngôi nhà bỏ hoang. Thay vì vẽ graffiti lên trường như các họa sĩ khác, Javier de Riba sử dụng sơn phun trang trí cho các nền nhà. Tác phẩm của anh thật đến nỗi, thoạt nhìn mọi người tưởng rằng những căn nhà hoang này trước đây được lát gạch hoa.

Để hoàn thành được một tác phẩm, Javier de Riba phải sử dụng nhiều lớp sơn với các họa tiết khác nhau. Khi chồng lên nhau, các lớp sơn này sẽ “đánh lừa” thị giác của người xem, tạo cảm giác như một sàn nhà lát gạch. Javier de Riba hiện đang làm việc cho một công ty tập trung vào những mô hình phát triển bền vững.

Processed with VSCOcam with t1 preset

Processed with VSCOcam with t1 preset

Processed with VSCOcam with t1 preset

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-4

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-5

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-6

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-16

Processed with VSCOcam with t1 preset

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-8

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-9

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-10

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-11

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-12

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-13

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-14

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-15

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-17

san-nha-bo-hoang-nhieu-mau-sac-18

Nghệ sĩ Javier de Riba
http://www.javierderiba.com/ | Facebook

San San tổng hợp