Dù xuất khẩu của các doanh nghiệp nội địa vẫn tăng về giá trị, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ hơn của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã khiến thị phần của các doanh nghiệp chủ nhà bị thu hẹp về thị phần.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, kim ngạch khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng năm 2017 đạt 68,97 tỷ USD, chiếm tới 70,6% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, được công bố ở mức 97,72 tỷ USD.

Con số này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trong nước chỉ xuất khẩu được 28,75 tỷ USD, chiếm 29,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đây có vẻ là lần đầu tiên tỷ trọng xuất khẩu của khối doanh nghiệp nội giảm xuống dưới mức 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam (theo số liệu thống kê không đầy đủ).

Cùng kỳ 2 năm trước, các doanh nghiệp trong nước vẫn cố gắng giữ được tỷ trọng này ở trên mức 30%.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2016, các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu được 24,82 tỷ USD trong tổng số 82,24 tỷ USD tổng giá trị xuất khẩu của cả nước, chiếm 30,2%. Còn trong 6 tháng đầu năm 2015, khối nội đạt giá trị xuất khẩu 25,03 tỷ USD, bằng 32,2% mức tổng kim ngạch 77,69 tỷ USD của cả nước.

Giá trị xuất khẩu 6 tháng của doanh nghiệp FDI và cả nước 3 năm qua. Nguồn: Hải quan

Con số gần 29 tỷ USD trong nửa đầu năm nay cho thấy các doanh nghiệp trong nước đang mang về số ngoại tệ lớn hơn so với cùng kỳ các năm gần đây, nhưng chưa đủ nhanh so với các doanh nghiệp FDI.

Số liệu cho thấy xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng tăng tới 20,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của Việt Nam là 18,8%.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp FDI trong nửa đầu năm 2017 đạt gần 60,66 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 60,4% tổng giá trị nhập khẩu ở mức gần 100,5 tỷ USD của Việt Nam.

Minh Tuệ

Xem thêm: