Ngày 28/7 Bộ Giáo dục và Đạo tạo công bố mức điểm sàn để vào đại học là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các khối thi. Đây là căn cứ để các trường đại học đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Như vậy, 180.000 thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học dưới 15 chính thức rớt đại học.

Khác với năm trước, năm nay tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT có thể xét tuyển vào cao đẳng mà không cần ngưỡng xét tuyển đầu vào.

Phát biểu trên trang Vnexpress, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Bùi Văn Ga cho biết Hội đồng điểm sàn gồm 27 thành viên đã thảo luận kỹ lưỡng và đưa ra 3 phương án để cân nhắc là 15,5; 15 và 14,5 điểm. Cũng có ý kiến là điểm sàn các khối A, B, C là 15, còn khối D là 14 vì tiếng Anh năm nay có phổ điểm thấp. Cuối cùng, hội đồng thống nhất chọn mức 15 điểm cho tất cả khối thi truyền thống lẫn khối thi do các trường đưa vào.

Mức điểm này dựa trên 3 yếu tố là đảm bảo chất lượng trên cơ sở xem xét điểm trung bình giữa các khối thi, chỉ tiêu của các trường đại học và phương thức xác định tổ hợp xét tuyển.

Chỉ tiêu bây giờ sẽ do các trường tự xác định theo thông tư 57 và 32. Đó là năng lực đào tạo tối đa của các trường, do đó việc tuyển đủ chỉ tiêu hay không đủ chỉ tiêu giờ không còn quan trọng. Các trường cũng được chủ động phương thức xét tuyển.

Ông Ga cho biết, theo đăng ký có tới 102.000 chỉ tiêu xét học bạ với hơn 100 trường tuyển sinh theo hình thức này, chỉ còn 320.000 chỉ tiêu tuyển sinh từ kết quả thi THPT quốc gia.

Vị thứ trưởng cũng nói rằng Bộ đã nhắc nhở các trường chỉ được tuyển thấp hơn hoặc bằng chứ không được tuyển vượt chỉ tiêu, “trường nào vượt chỉ tiêu sẽ bị xử lý”.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay là gần 887.400. Số thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là hơn 286.100, số thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng gần 519.500, còn số chỉ để xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng (thí sinh tự do) là 81.770.

Như vậy, tổng số thí sinh xét tuyển đại học là 601.270, trong khi chỉ tiêu vào các trường đại học là 420.000, nghĩa là có 181.270 thí sinh rớt đại học và phải vào cao đẳng, trung cấp hoặc học nghề.

Hiện nay, Luật giáo dục nghề đã thống nhất việc hợp nhất giữa cao đẳng và cao đẳng nghề, nên thí sinh tốt nghiệp THPT sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường cao đẳng.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 bắt đầu từ ngày 1-12/8.

Bài và ảnh: Văn Nhanh

Xem thêm: