Một số báo cáo và nghiên cứu tình trạng di cư từ nông thôn lên thành thị cho thấy xu hướng này đang ngày càng tăng.

Theo một số nghiên cứu về tình trạng di cư tại Việt Nam, nguyên nhân của việc di cư này thì rất nhiều như đi để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn; nhu cầu thay đổi môi trường sống (do thiên tai hay thay đổi điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống…); thay đổi phong tục tập quán; do khí hậu thay đổi dẫn đến hạn hán, mất đất… Trong số đó, lý do tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn là chủ yếu.

1c
Người từ nông thôn tìm kiếm hy vọng kinh tế ở thành thị (Ảnh – Google)

Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 27-9, ngày càng có nhiều người di cư từ nông thôn ra thành thị để tìm kiếm các cơ hội kinh tế tốt hơn, trong khi chỉ có các hộ có từ 3 héc ta đất trở lên mới có nguồn thu nhập chính trên mức nghèo từ trồng lúa.

Báo cáo trích dẫn kết quả cuộc điều tra Tiếp cận nguồn lực nông thôn (VARHS) tại 12 tỉnh trong giai đoạn 2012-2014, khoảng 20% số hộ điều tra cho biết có ít nhất 1 thành viên di cư và 48% số đó ra đi tìm việc làm (những người khác đi học, đoàn tụ gia đình, thực hiện nghĩa vụ quân sự).

Báo cáo nhận xét: “Chính phủ dự báo số người di cư sẽ tiếp tục tăng. Xu thế này bắt đầu từ khi thực hiện Đổi mới trong thập kỷ 1980. Nhiều người Việt Nam ra đô thị, nơi có tốc độ phát triển nhanh hơn, để tìm cơ hội kinh tế”. “Như vậy, tỷ lệ di cư nội địa, gồm di chuyển nội tỉnh và giữa các tỉnh, tại Việt Nam khá cao”. Tại một số tỉnh như: Nghệ An là 47%, Quảng Nam, Đắc Lắc, Lâm Đồng là 27- 28%tỷ lệ hộ gia đình có ít nhất một người di cư (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cao hơn hẳn các tỉnh khác. Tính chung trong năm 2014, có 73% số người di cư di chuyển từ tỉnh này sang một tỉnh khác, 47% số người đến các trung tâm lớn như Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và 10% ra nước ngoài, tăng nhiều so với tỷ lệ 1% năm 2012.

fc9d5_di_cu
Số người di cư từ nông thôn lên đô thị ngày càng tăng

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết, nếu tính trên chi tiêu cho ăn uống và thu nhập thuần thì các hộ gia đình có người di cư, nhất là những hộ có người đi kiếm việc, có kinh tế tốt hơn các hộ khác.Khảo sát cho biết, các hộ gia đình nhận tiền gửi về thường sử dụng vào tiêu dùng hàng ngày và thanh toán dịch vụ thiết yếu (45–55%) và tiết kiệm (11–15%); phần còn lại được sử dụng cho chi tiêu vào các dịp đặc biệt, y tế và giáo dục.

Mặc dù một số lao động di cư cũng nhận được tiền từ gia đình, 7% năm 2012 và 14% năm 2014, qua đó có thể thấy tình cảnh dễ bị tổn thương của họ. Nhưng di cư dường như đã giúp các hộ gia đình ứng phó với các cú sốc – giúp ổn định mức chi tiêu bình quân đầu người – ít nhất là trong trường hợp đi tìm việc ở nơi khác.

c9d9257b9506367f5fec73208059bafe
Hạn hán dẫn đến cuộc sống khó khăn nên di cư là điều tất yếu (Ảnh – Google)

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, số hộ độc canh cây lúa ngày càng giảm đi ngay cả khi năng suất tăng lên. Các hộ có diện tích canh tác dưới 1 ha kiếm được phần lớn thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp. Hộ gia đình có 1-3 ha đất có tỷ trọng thu nhập đều nhau từ trồng lúa, chăn nuôi và phi nông nghiệp. Chỉ có các hộ có từ 3 ha trở lên mới có nguồn thu nhập chính (trên mức nghèo) từ trồng lúa.

Bên cạnh đó, theo báo cáo, khoảng cách chênh lệch thu nhập tuyệt đối giữa hai địa bàn nông thôn và đô thị tăng lên. Khoảng cách thu nhập ngay tại địa bàn nông thôn cũng tăng lên, đặc biệt rõ tại Tây Nguyên, phản ánh sự khác biệt về quy mô, chất lượng ruộng đất và mức độ sự tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa trong khu vực.

Tình hình Việt Nam gần đây xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến hạn hán, ngập mặn, suy giảm kinh tế, số lượng người tri thức có bằng cấp dư thừa… sẽ là những tác động lớn khiến số người đi cư sẽ ở mức báo động vì đô thị có sức chứa trong giới hạn nhất định. Như vậy, biện pháp cải thiện đời sống kinh tế và giúp giảm bớt tình trạng di cư từ nông thôn lên thành thị là rất cấp bách.

Mai Mai (TH)

Xem thêm