Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ đề xuất bãi bỏ một số lượng điều kiện kinh doanh khổng lồ, được cho là những giấy phép con cản trở doanh nghiệp lâu nay.

Trong phiên họp xây dựng pháp luật của Chính phủ ngày 22/8, cơ quan này đề nghị cắt giảm 1.930 yêu cầu và điều kiện về đầu tư, kinh doanh được cho là phi lý.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 302 điều kiện về tài chính, bỏ hết 85 điều kiện kinh doanh về địa điểm, bỏ toàn bộ 1.336 điều kiện về năng lực sản xuất, bỏ hẳn 127 điều kiện về phương thức kinh doanh, và bỏ toàn bộ 80 điều kiện về quy hoạch.

Bộ cũng đề nghị bãi bỏ toàn bộ các điều kiện về nhân lực, trừ một số nghề thực sự đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm như nghề y hay kiểm toán, và bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các điều kiện có nội dung không phù hợp khác.

Theo quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam nên thay đổi cách thức quản lý kinh doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cụ thể, bộ kiến nghị nên thay các điều kiện có tính chất tiền kiểm bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn với các tài liệu hướng dẫn tuân thủ chi tiết, rõ ràng để giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

Chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho phép doanh nghiệp tự kiểm tra sản phẩm và công bố hợp chuẩn, hợp quy. Nhà nước kiểm tra ngẫu nhiên để bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Nếu đề xuất này được thông qua, số lượng các điều kiện đầu tư kinh tế của Việt Nam sẽ giảm tới gần một nửa.

Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), cơ quan tham mưu kiến nghị trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam hiện có tổng cộng khoảng 4.284 điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với 243 ngành nghề.

Các điều kiện đầu tư kinh doanh này được quy định ở trong 237 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 66 văn bản từ luật, 3 văn bản từ pháp lệnh, 162 văn bản từ nghị định và 6 văn bản từ các hiệp định.

Minh Tuệ – Theo Congly/TBKTSG

Xem thêm: