Kể từ tháng 5/2015, các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc Đại Lục cùng người thân của họ đã đệ đơn lên Viện Kiểm sát và Tòa án Tối cao Trung Quốc, kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thông tin về làn sóng kiện ông Giang Trạch Dân cũng được thông báo rộng rãi khắp nơi qua nhiều cách khác nhau tại Trung Quốc.

Theo trang Minh Huệ (minghui.org), trang web chính thức của Pháp Luân Công thống kê được từ tháng 5/2015 đến nay, đã có hơn 202.000 học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ gửi đơn kiện ông Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Vì sự kiểm duyệt internet gắt gao ở Trung Quốc, nên việc truyền thông tin ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn, con số thực tế có thể còn gấp nhiều lần hơn thế.

Trong các đơn kiện này có nêu rõ nỗi oan khuất cùng cực mà đương đơn đã phải chịu đựng từ cuộc đàn áp do ông Giang phát động. Nhiều người đã mất cha mẹ, mất vợ, mất chồng, mất con, mất anh chị em v.v… Họ hoặc người thân bị đàn áp cho đến chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn,  cùng cuộc sống đau khổ mà họ phải chôn giấu suốt 16 năm qua.

Ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tính đến nay hàng triệu người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp diệt chủng này và điều đó vẫn còn đang tiếp diễn cho đến tận ngày nay.

Ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp  Pháp Luân Công (WOIPFG)  đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”, tin này được xác thực vào ngày 24 tháng 6 trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn đáng tin.”

Đầu năm 2016, tại Hà Bắc, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Sơn Đông và những nơi khác xuất hiện áp phích kiện ông Giang Trạch Dân. Thông báo nêu rõ sự thật cuộc đàn áp tàn bạo của ông ta và việc nước ngoài cũng như các chính trị gia ngoại quốc hỗ trợ vụ kiện này như thế nào.

Thông báo xuất hiện tại Bắc Kinh:

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Thông báo xuất hiện tại đảo Hồ Lô tỉnh Liêu Ninh:

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Thông báo xuất hiện tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Hổ Lâm tỉnh Hắc Long Giang

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Thạch Gia Trang

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Các đường phố của thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Đường Sơn

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Quận Cửu Đài, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Yên Đài

(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)
(Ảnh: Mạng Minh Huệ)

Xem thêm: