Một thợ thủ công ở Nigeria tên Ojo Obaniyi với hơn 20 năm trong nghề đã đạt đến kỹ thuật đan vô cùng phi thường: Ojo Obaniyi đan được cả chiếc xe hơi!

Ojo Obaniyi cho biết: “Mục đích tôi làm việc này để chứng minh tuy tôi không được giáo dục đào tạo gì nhưng có thể qua nỗ lực làm việc để trở thành người hữu dụng trong xã hội. Trong giới nghệ thuật thủ công chúng tôi có rất nhiều người tài hoa, họ cũng có thể có những ảnh hưởng tích cực tới xã hội, đây chính là mục đích tôi tạo sự kiện này. Tôi hy vọng có thật nhiều người, thậm chí cả thế giới biết đến tôi, để cho họ thấy người Phi châu cũng như toàn bộ thế giới người da đen có nhiều người phi thường với nhiều loại tài năng khác nhau。”

Tuyệt vời, người anh em, mục đích của bạn đã đạt được!

20150913115025430_small

20150913115026226_small
Anh dùng lá cọ bện vào chiếc xe hơi bọc che phủ toàn bộ hình dạng bên ngoài, kỹ thuật vô cùng tinh xảo!
20150913115026206_small
Lạ nhất là phần trục bốn bánh xe, phần mặt trước của nó đã được bọc mây!

20150913115026161_small

20150913115026516_small

20150913115026543_small

20150913115026697_small

20150913115026793_small

20150913115026919_small

Không còn gì để nói, người Phi châu thật tuyệt vời!

Theo secretchina

Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: