Trong những ngày gần đây, các thương hộ tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục đồng loạt biểu tình kháng nghị với quy mô lớn. Hiện tượng này xảy ra ngay trong tình cảnh kinh tế đại lục u ám càng thể hiện rõ sự lo lắng cực độ của các thương hộ trong thị trường kinh tế hiện nay. Tại Chiết Giang, hơn 2000 xí nghiệp bị Trung tâm Thương mại Đồng Hương Thế thiếu nợ hơn 200 triệu nhân dân tệ, họ không đòi được đành tập trung đến chính quyền thành phố yêu cầu giải quyết và bị cảnh sát trấn áp, 4 người đã bị bắt.

Ngoài Đồng Lư (Chiết Giang), tại các thành phố: Nam Ninh (Quảng Tây), Vũ Hán (Hồ Bắc), Thành Đô (Tứ Xuyên)… đều xuất hiện hoạt động biểu tình quy mô lớn, họ tập trung đến tòa nhà chính quyền thành phố kháng nghị và đều bị cảnh sát trấn áp.

Chiết Giang: Hơn  2000 thương hộ thuộc Trung tâm Thương mại Đồng Hương Thế tập trung đến chính quyền thành phố

Một người tham gia kháng nghị trong ngày 25 vừa qua đã chia sẻ với phóng viên Đại Kỷ Nguyên, vào 9 giờ hôm đó rất đông người tập trung tại cửa Trung tâm Thương mại Đồng Hương Thế và hô to đòi ông chủ Lư Tiểu Phong trả tiền mồ hôi xương máu cho họ.

Được biết, phía trước Trung tâm Thương mại Đồng Hương Thế có biển quảng cáo lớn in hình ông chủ Lư Tiểu Phong chụp chung với lãnh đạo thành phố.

Hơn 2000 chủ xí nghiệp ở Chiết Giang bị Trung tâm thương mại Đồng Hương Thế nợ tiền hơn 200 triệu nhân dân tệ. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hơn 2000 chủ xí nghiệp ở Chiết Giang bị Trung tâm Thương mại Đồng Hương Thế nợ tiền hơn 200 triệu nhân dân tệ. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Lúc đầu mọi người đến Văn phòng lãnh đạo của Trung tâm này nhưng không có ai, vì thế họ đành tập trung đến trước cửa Trung tâm Thương mại kháng nghị nhưng không có kết quả. Các thương hộ lại tập trung đến tòa nhà chính quyền đề nghị lãnh đạo thành phố ra mặt giải quyết. Thế nhưng không những không có lãnh đạo nào ra mặt mà họ còn bị cảnh sát trấn áp đuổi đi.

Hơn 2000 chủ xí nghiệp ở Chiết Giang bị Trung tâm thương mại Đồng Hương Thế thiếu tiền hơn 200 triệu nhân dân tệ. Mọi người tập trung đến trụ sở chính quyền yêu cầu giúp giải quyết và bị cảnh sát đàn áp, ít nhất 4 người bị bắt. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Họ đến nhờ chính quyền can thiệp (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Một thương hộ nói bất mãn: “Chúng tôi không có hành vi gì quá khích, hô khẩu hiệu là chuyện bình thường, chúng tôi không hô Đả đảo Đảng Cộng sản, tại sao lại bắt chúng tôi?”

151026033950941--ss1
Đám đông tập trung biểu tình trước tòa nhà chính quyền (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
151026033931941--ss1
Không những không được giải quyết, ít nhất 4 người đã bị bắt đi. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
151026033954941--ss1
Cảnh sát trấn áp người biểu tình. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
151026034005941--ss1
Cảnh sát xếp hàng dài để trấn áp người biểu tình. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hơn 2000 chủ xí nghiệp ở Chiết Giang bị Trung tâm thương mại Đồng Hương Thế nợ tiền lên đến hơn 200 triệu nhân dân tệ. Mọi người tập trung đến trụ sở chính quyền yêu cầu giúp giải quyết và bị cảnh sát đàn áp, ít nhất 4 người bị bắt. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Người dân dừng lại theo dõi sự việc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hơn 2000 chủ xí nghiệp ở Chiết Giang bị Trung tâm thương mại Đồng Hương Thế nợ tiền lên đến hơn 200 triệu nhân dân tệ. Mọi người tập trung đến trụ sở chính quyền yêu cầu giúp giải quyết và bị cảnh sát đàn áp, ít nhất 4 người bị bắt. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cảnh sát lập hàng rào chắn. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Các thương hộ tại nhiều tỉnh thành biểu tình kháng nghị

Ngoài Đồng Lư ở Chiết Giang, thời gian qua tại nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục xuất hiện hoạt động kháng nghị bãi công với quy mô lớn.

Vào ngày 22/10 tại thương trường Hòa Bình, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây xảy ra bãi thị biểu tình. Các thương hộ tập trung đông người trước cơ quan chính quyền và bị cảnh sát trấn áp, có 8 người bị bắt giam.

Ngày 22/10, tại Thị trường Quốc tế Daniel Ole, thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, có hơn 200 thương hộ bãi thị, kháng nghị về thu phí quản lý bất hợp lý, có 3 người bị cảnh sát bắt giữ.

Hàng trăm thương hộ bãi thị tại quảng trường quốc tế thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, họ bị cảnh sát đàn áp, bị giật biểu ngữ, hơn 10 người bị bắt. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hàng trăm thương hộ bãi thị tại quảng trường quốc tế thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, họ bị cảnh sát đàn áp, bị giật biểu ngữ, hơn 10 người bị bắt. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hàng trăm thương hộ bãi thị tại quảng trường quốc tế thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, họ bị cảnh sát đàn áp, bị giật biểu ngữ, hơn 10 người bị bắt. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Thương hộ tại Tứ Xuyên giăng biểu ngữ. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Ngày 22/10, 500 thương hộ biểu tình ở đường Hán Chính, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, kháng nghị một công ty vận tải cấu kết với cơ quan quản lý làm rối loạn thị trường. Nhiều người bị cảnh sát đánh trọng thương, một số người bị bắt giữ.

Ngày 21/10, 600 thương hộ tại một trung tâm thương mại thuộc thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô cũng bãi thị trước trụ sở chính quyền, bị cảnh sát trấn áp, nhiều người bị trọng thương phải nhập viện, 7 người bị bắt giữ.

Ngày 21/10, hàng trăm thương hộ bãi thị tại Quảng trường Quốc tế thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị cảnh sát đàn áp, giật biểu ngữ, hơn 10 người bị bắt.

Hàng trăm thương hộ biểu tình kháng nghị tại Quảng trường Quốc tế Phúc Địa, bị cảnh sát đàn áp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hàng trăm thương hộ biểu tình kháng nghị tại Quảng trường Quốc tế Phúc Địa, bị cảnh sát đàn áp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hàng trăm thương hộ biểu tình kháng nghị tại Quảng trường Quốc tế Phúc Địa, bị cảnh sát đàn áp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cảnh sát giật lấy biểu ngữ của người biểu tình. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hàng trăm thương hộ biểu tình kháng nghị tại Quảng trường Quốc tế Phúc Địa, bị cảnh sát đàn áp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hàng trăm thương hộ biểu tình kháng nghị tại Quảng trường Quốc tế Phúc Địa, bị cảnh sát đàn áp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Hàng trăm thương hộ biểu tình kháng nghị tại Quảng trường Quốc tế Phúc Địa, bị cảnh sát đàn áp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Giăng biểu ngữ nói lên yêu cầu với chính quyền. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: