Công ty Quản lý Tài sản của Các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ngày 19/3 đã công bố báo cáo tài chính năm 2016, trong đó cho thấy “siêu doanh nghiệp” này đang quản lý khối tài sản lên tới 209 nghìn tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên VAMC công bố công khai báo cáo tài chính của mình kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước thành lập năm 2013 với nhiệm vụ xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính của các tổ chức tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo báo cáo này, tính đến cuối năm 2016, VAMC có tổng tài sản lên tới gần 208,98 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với con số 196,72 nghìn tỷ đồng của một năm trước đó.

Báo cáo cho thấy nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC lên tới 194,72 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2016, tăng so với con số 186,8 nghìn tỷ đồng ghi nhận 1 năm trước đó.

Bên cạnh đó, VAMC còn có khoản tiền mặt, tiền gửi tại các tổ chức tiêu dùng tới 14,16 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh tới 44% so với cuối năm 2015.

Tài sản cố định của VAMC tăng nhẹ lên mức 3,16 tỷ đồng.

Công ty mua nợ xấu VAMC lần đầu công khai báo cáo tài chính, quản lý 209 nghìn tỷ đồng
Trích báo cáo tài chính của VAMC

Trong năm 2016, VAMC ghi nhận 45,2 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, xấp xỉ năm 2015.

Ngoài ra, công ty này còn khoản lãi thuần từ hoạt động tài chính 25,4 tỷ đồng, nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến 56 tỷ đồng, nên lợi nhuận chung cuộc năm 2016 chỉ còn 14,7 tỷ đồng (giảm nhẹ so với mức 15,3 tỷ đồng của năm 2015).

Tính đến cuối năm 2016, VAMC có tổng số 143 cán bộ, công nhân viên, nhận tổng lương thưởng cả năm trên 28 tỷ đồng.

Trong số đó, 7 viên chức quản lý nhận tổng cộng 2,536 tỷ đồng/năm và 136 người lao động nhận tổng lương thưởng 25,596 tỷ đồng/năm. Bình quân, mỗi viên chức quản lý của VAMC nhận lương thưởng 30,3 triệu đồng/tháng, còn mỗi người lao động nhận 15,7 triệu đồng/tháng.

Minh Tuệ