Trong năm 2018, chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ phải vay hơn 363 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước để bù đắp mức bội chi và trả nợ gốc.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó cho biết mức bội chi ngân sách dự toán cho năm nay là 204 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 dự kiến ở mức 1,32 triệu tỷ đồng, còn tổng chi ngân sách là 1,52 triệu tỷ đồng.

Mức thâm hụt ngân sách theo đó sẽ vào khoảng 204 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương chiếm tới 195 nghìn tỷ đồng.

Trong thu ngân sách, khoản thu từ dầu thô năm nay được dự toán ở con số 35,9 nghìn tỷ đồng, chỉ chiếm phần nhỏ nếu so với khoản thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu. Thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới gần 1,1 triệu tỷ đồng.

Về chi ngân sách, năm nay Việt Nam sẽ chi gần 400 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển, chỉ thấp hơn mức chi thường xuyên (940,7 nghìn tỷ đồng).

ngân sách
Cân đối ngân sách Nhà nước năm 2018. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Trong năm nay, ngân sách nhà nước sẽ chi trả nợ gốc số tiền 159,7 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách, là 363,3 nghìn tỷ đồng.

Vũ Thường