Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trong những năm qua đã đạt được những thành tựu lớn, trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam, lấy được niềm tin của người gửi tiền và khách hàng vay bởi khẩu hiệu “Tôi thay đổi, VietinBank dẫn đầu”, phải chăng đây cũng là kinh nghiệm cho các doanh nghiệp.

Nhiều năm qua, VietinBank đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo, và cơ chế sử dụng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ là nhân tố quan trọng có tính đột phá và quyết định đến mọi mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả năng suất lao động, tiết kiệm thời gian chi phí hoạt động.

Từ năm 2010, VietinBank đã định hướng giải pháp đưa VietinBank trở thành NHTM lớn có uy tín số 1 tại Việt Nam phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững là lấy công nghệ thông tin làm nòng cốt trên cơ sở công nghệ hoá, hiện đại hoá tổng thể sản phẩm nghiệp vụ và các ứng dụng quản trị.

Ngay từ 2010, VietinBank đã có chiến lược công nghệ thông tin với 4 mục tiêu: nâng cao năng lực hệ thống Corebanking và cung cấp sản phẩm; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; tăng cường hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực hạ tầng công nghệ.

Hiện tại, VietinBank đã đưa vào vận hành 16 dự án, tháng tới khi hệ thống Corebanking mới, 19 modul và các dự án công nghệ thông tin đưa vào hoạt động, VietinBank sẽ có công nghệ hiện đại tầm cỡ khu vực, cho phép VietinBank mở rộng hoạt động, nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Nhận thức tầm quan trọng của nguồn nhân lực, nên từ năm 2010 đến nay đã giúp VietinBank tinh giản số lượng cán bộ dôi dư, không có khả năng đào tạo, năng lực, trình độ chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu, tuyển dụng các sinh viên giỏi của các trường đại học Top đầu trong nước, các trường đại học có tên tuổi ở nước ngoài; thu hút cán bộ có kinh nghiệm trong và ngoài nước về làm việc tại VietinBank. Qua đó, đổi mới nhân lực, đội ngũ cán bộ, người lao động VietinBank có chất lượng, trình độ, năng lực trí tuệ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại với phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu kinh doanh phát triển lành mạnh và đột phá.

VietinBank đã hoàn thiện hệ thống chính sách, đổi mới toàn diện mô hình, cơ cấu tổ chức theo hướng tập trung nhằm chuyên môn hoá sâu và nâng cao năng suất hiệu quả sử dụng nhân sự theo hướng thông lệ quốc tế; củng cố kiện toàn nhân sự quản lý các cấp trong toàn hệ thống; đổi mới phương pháp đánh giá nhân sự quản lý các cấp trong toàn hệ thống; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ quản lý theo thẻ điểm cân bằng KPI; đổi mới toàn diện công tác tuyển dụng cán bộ tập trung và áp dụng hình thức thi online.

Cùng với việc tiến hành cổ phần hoá, đổi mới công tác quản trị điều hành, quản lý rủi ro, nhân sự, mở rộng hợp tác đầu tư quốc tế, chất lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của VietinBank luôn dẫn đầu cả nước, trở thành NHTM có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông đa dạng nhất trong ngành Ngân hàng.

Để rồi nhìn lại thành quả 5 năm gần nhất, VietinBank có 5 năm liền dẫn đầu ngành Ngân hàng về lợi nhuận kinh doanh, về đóng góp thuế cho nhà nước, nợ xấu thấp nhất, tiên phong đi đầu trong công tác an sinh xã hội, thu nhập của người lao động và quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

Thành Long

Xem thêm: