Không chỉ những nhà ảo thuật mới có những kỹ năng đặc biệt, đôi khi những nhân viên tại quầy rượu cũng sở hữu những kỹ năng mà ngay cả đến những ảo thuật gia cũng phải chào thua.

Đầu tiên cô gái này để 2 thanh niên cầm 2 chiếc đũa dựng đứng lên, sau đó cô đặt chiếc cốc lên đầu đũa hết sức đơn giản, thậm chí còn rót rượu lên đó. Tuy nhiên đây chưa phải là điều thú vị nhất…

Cô còn có thể rót rượu từ cự ly xa và rất chuẩn xác… và khách hàng chỉ biết mắt tròn mắt dẹt mà trầm trồ khen ngợi.

Thiên Minh

Xem thêm: