Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngày 05/03/2015, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-NHNN mua bắt buộc toàn bộ cổ phần Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) và chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam. Cụ thể:

  • NHNN quyết định mua bắt buộc 100% cổ phần của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam với giá 0 đồng/1 cổ phần, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.
  • Chuyển đổi Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam thành Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu, với tên tiếng Việt là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam; Tên viết tắt là Ngân hàng Xây dựng; Hình thức pháp lý là Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu; Vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Xây dựng có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Cùng ngày 05/03/2015, NHNN đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam.

Ngân hàng Xây dựng có tránh nhiệm thực hiện các điều chỉnh phù hợp với nội dung trên tại các văn bản có liên quan, bao gồm cả Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng; thực hiện các thủ tục đăng ký, công bố các nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật.

NHNN cũng có quyết định yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Xây dựng.

Theo đó, cũng ngay trong ngày 5/3, Vietcombank đã bố trí cán bộ trực tiếp quản lý, điều hành. Trong đó, Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuân sẽ giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng và thôi nhiệm các chức vụ tại Vietcombank để tập trung cho cương vị mới. Hai lãnh đạo khác của Vietcombank TP.HCM sẽ giữ chức Phó tổng giám đốc tại đây. Ngoài ra, NHNN cũng bầu một loạt cán bộ vào các vị trí ban kiểm soát. Tổng giám đốc VNCB, ông Đàm Minh Đức vẫn tại nhiệm.

Kỳ vọng rằng với sự đổi mới mạnh dạn, cử những lãnh đạo có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết, cùng với sự ủng hộ của NHNN và các cơ quan có liên quan thì Ngân hàng Xây dựng sẽ phục hồi, ổn định và phát triển trong thời gian sớm nhất.

Thành Long