Với mục tiêu xây dựng một định hướng dài hạn cho tiến trình hợp tác tài chính APEC, Chương trình hành động Cebu do nước chủ nhà Philippines đề xuất là chủ đề trọng tâm của chương trình nghị sự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC đã được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 3 tại Tagaytay, Philippines.

Chương trình hành động Cebu với 4 trụ cột, bao gồm:

1. Thúc đẩy hội nhập tài chính

Hướng tới mục tiêu hỗ trợ sự phát triển tài chính toàn diện, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính thông qua việc thúc đẩy các liên kết và mở rộng thị trường trên các phương diện sản phẩm, dịch vụ và đầu tư qua biên giới, khuyến khích hoạt động chia sẻ thông tin tín dụng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, trụ cột này cũng hướng tới mục tiêu khuyến khích tự do hóa dịch vụ tài chính, tự do hóa tài khoản vốn và giảm các chi phí giao dịch kiều hối.

2. Thúc đẩy minh bạch tài khóa và cải cách chính sách

Kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ cải cách chính sách và đạt được sự phát triển toàn diện. Mức độ minh bạch tài khóa càng cao sẽ tăng cường việc tham gia giám sát của công chúng đối với quá trình chi tiêu công, tài trợ càng chặt chẽ. Kết quả là các nguồn thu sẽ được sử dụng hiệu quả hơn cho các mục tiêu ưu tiên phát triển. Trụ cột này cũng hướng tới mục tiêu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về các giao dịch tài chính qua biên giới, hỗ trợ cải thiện cơ sở dữ liệu ngân sách và thuế, chống các hoạt động gian lận thuế xuyên quốc gia.

3. Cải thiện bền vững tài chính

Bao gồm các sáng kiến nhằm giúp các nền kinh tế thành viên tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước những tác động bên ngoài, cả những cú sốc trên thị trường tài chính và tác động từ thảm họa thiên nhiên. Các sáng kiến trong trụ cột này sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống bảo hiểm thiên tai và bảo hiểm nông nghiệp nhằm giúp giảm thiểu tác động từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng có những sáng kiến nhằm mục tiêu phát triển thị trường vốn, tiến tới liên kết hài hòa hóa các quy định, tiêu chuẩn của thị trường tài chính, tạo thêm các công cụ chuyển hóa rủi ro.

4. Tăng cường tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng

Trụ cột thứ tư về Tăng cường tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng được coi là sự tiếp nối của Kế hoạch hành động nhiều năm về phát triển cơ sở hạ tầng (MYPIDI) đã được các Bộ trưởng Tài chính thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 2013 tại Bali, Indonesia, và được tiếp tục phát triển trong năm 2014 với sự chủ trì của Trung Quốc, nước chủ nhà APEC 2014. Các mục tiêu chính của trụ cột này bao gồm thu hút nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân thông qua các dự án PPP, huy động nguồn tài trợ dài hạn cho cơ sở hạ tầng, và phát triển hạ tầng cho phát triển đô thị và kết nối khu vực.

Bốn trụ cột này được Philippines đề xuất với tham vọng trở thành định hướng cho hoạt động hợp tác tài chính APEC trong 10 năm tới. Theo kế hoạch, Chương trình hành động sẽ được trình lên các Bộ trưởng Tài chính tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC được tổ chức vào tháng 9 tại Cebu, Philippines.

Mặc dù vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới, đặc biệt về cơ chế triển khai thực hiện sau năm 2015 trong bối cảnh đặc thù không ràng buộc trong hợp tác APEC, Kế hoạch hành động Cebu đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ nhiều nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế khu vực quan trọng như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế. Nước chủ nhà Philippines hy vọng từ nay đến tháng 9, Philippines sẽ phối hợp với các nền kinh tế thành viên và các tổ chức quốc tế tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động Cebu để có thể trình lên các Bộ trưởng Tài chính APEC phê chuẩn, qua đó trở thành một định hướng dài hạn trong tiến trình hợp tác tài chính APEC trong thời gian tới.

Thành Long