Thường thì chúng ta chẳng mấy khi khóc, vì nghĩ rằng khóc biểu hiện cho sự yếu đuối. Nhưng bạn có biết những giọt nước mắt cũng thật đẹp? Hơn nữa, nước mắt còn có thể mang theo cảm xúc của bạn…

Nhiếp ảnh gia Maurice Mikkers đã thu thập các mẫu nước mắt trong các hoàn cảnh khác nhau. Sau đó, ông để chúng đông thành tinh thể rồi chụp lại hình ảnh nước mắt qua kinh hiển vi. Trong những bức ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy nước mắt và hình dạng của các tinh thể muối bên trong đó thay đổi theo từng hoàn cảnh khác nhau. 

Giọt nước mắt sau một phản ứng cảm xúc

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-1

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-2

Giọt nước mắt sau khi cắt hành tây

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-4

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-3

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-8

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-9

Giọt nước mắt sau khi bị gió tạt vào

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-5

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-6

Giọt nước mắt sau khi ăn ớt

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-7

Giọt nước mắt sau một lúc nhìn vào quạt

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-10

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-11

Giọt nước mắt khi mắt bị dính dầu bạc hà

ve-dep-cua-nuoc-mat-duoi-kinh-hien-vi-12

(Ảnh: Medium.com)

Từ Ân, Quang Minh

Xem thêm: