Những chú ong mật vốn nổi tiếng bởi sự cần cù và chăm chỉ để xây tổ và làm mật, nhưng việc chú ong rút đinh trên tường để vào làm tổ thì quả là hiếm gặp.

Thực ra chú ong này vốn sống ở trên tường, nó cũng thuộc họ nhà ong mật, nhưng nó bé hơn những con ong mật thông thường. Tuy nhiên hành động cặm cụi cố gắng nhổ chiếc đinh nặng hơn cả trọng lượng cơ thể của nó ra đã khiến cho con người phải kính nể.

Thiên Minh

Xem thêm: