Nhiếp ảnh gia Peter Thorpe ở Bristol có một truyền thống nhỏ rất hay mà ông bắt đầu từ cách đây 20 năm. Để làm thiệp Giáng Sinh, ông đã biến chú chó Raggle của mình thành nhiều nhân vật khác nhau.

Ông bắt đầu thực hiện ý tưởng hóa trang này với chú chó Paddy, và gần đây là với Raggle. Những nhiếp ảnh gia khác thích dùng Photoshop, nhưng Peter sử dụng các đạo cụ thật. Đáng buồn là truyền thống này sẽ không thể tiếp tục vì Raggle già rồi và ngày càng yếu.

Thiệp mừng năm nay sẽ là tấm cuối cùng trước khi chú chó này nghỉ hưu.

Quà Giáng Sinh 2015

Quà Giáng Sinh 2015 (Ảnh: Peter Thorpe)
Quà Giáng Sinh 2015 (Ảnh: Peter Thorpe)

Một Chú Chuột năm 2014

Chú chuột nhỏ. (Ảnh: Peter Thorpe)
Chú chuột nhỏ. (Ảnh: Peter Thorpe)

Chú gà 2013

Chú gà 2013. (Ảnh: Peter Thorpe)
Chú gà 2013. (Ảnh: Peter Thorpe)
Công tác hóa trang thành chú gà 2013. (Ảnh: Peter Thorpe)
Công tác hóa trang thành chú gà 2013. (Ảnh: Peter Thorpe)

Ngài Bah tinh quái năm 2012

Ngài Bah tinh quái năm 2012. (Ảnh: Peter Thorpe)
Ngài Bah tinh quái năm 2012. (Ảnh: Peter Thorpe)

Chim cánh cụt năm 2011

Chim cánh cụt năm 2011. (Ảnh: Peter Thorpe)
Chim cánh cụt năm 2011. (Ảnh: Peter Thorpe)

Cừu năm 2010 

Cừu năm 2010. (Ảnh: Peter Thorpe)
Cừu năm 2010. (Ảnh: Peter Thorpe)

Gà Tây năm 2009 

Gà Tây năm 2009. (Ảnh: Peter Thorpe)
Gà Tây năm 2009. (Ảnh: Peter Thorpe)

Lừa năm 2007

Hóa trang thành chú lừa. (Ảnh: Peter Thorpe)
Hóa trang thành chú lừa. (Ảnh: Peter Thorpe)

Lạc Đà năm 2006

Lạc Đà năm 2006. (Ảnh: Peter Thorpe)
Lạc Đà năm 2006. (Ảnh: Peter Thorpe)

Thành viên dàn đồng ca, năm 2001

Phụ bếp Paddy - Choirboy 2001. (Ảnh: Peter Thorpe)
Thành viên dàn đồng ca, năm 2001. (Ảnh: Peter Thorpe)

Trên cây thông Noel năm 2000

Trên cây thông Noel(Ảnh: Peter Thorpe)
Trên cây thông Noel(Ảnh: Peter Thorpe)

Bố trí ánh sáng hậu trường, năm 1999

Thiết lập máy quay và ánh sáng. (Ảnh: Peter Thorpe)
Thiết lập máy quay và ánh sáng 1999. (Ảnh: Peter Thorpe)

Lợn hồng năm 1994

Lợn hồng 1994. (Ảnh: Peter Thorpe)
Lợn hồng 1994. (Ảnh: Peter Thorpe)

Đứa trẻ năm 1993

Đứa trẻ năm 1993. (Ảnh: Peter Thorpe)
Đứa trẻ năm 1993. (Ảnh: Peter Thorpe)

Tuần Lộc năm 1990

(Ảnh: Peter Thorpe)
(Ảnh: Peter Thorpe)

Ảnh hậu trường

Quà Giáng Sinh 2015 (Ảnh: Peter Thorpe)
Quà Giáng Sinh 2015 (Ảnh: Peter Thorpe)

Theo Peterthorpephotography
Thiên An biên dịch