Thêm một tổ chức tín dụng bị xóa sổ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam.

Theo quyết định đó, NHNN thu hồi Giấy phép hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 06/10/1998 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam (gọi tắt là Công ty Tài chính Cao su).

Theo đó, Công ty Tài chính Cao su chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 23/12/2015; Thực hiện các thủ tục chấm dứt tồn tại của Công ty và các đơn vị mạng lưới theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam.

Trước đó do tình hình hoạt động khó khăn của công ty tài chính này, nên ngày 22/9/2015, Chính phủ đã có quyết sáp nhập Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thành Long

Xem thêm: