Quốc hội vừa thống nhất quy định trong Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can, theo Báo Điện tử Chính Phủ đưa tin.

Sáng ngày 27/11, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) với 37 chương, 510 điều, đồng thời thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật này trong thời gian tới.

Về việc ghi âm, ghi hình trong quá trình hỏi cung, Khoản 6 Điều 183 quy định: “Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại các địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, để thực hiện quy định này cần có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về trình tự, thủ tục bảo quản, sử dụng, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình việc hỏi cung trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời, do phải có thời gian để đồng bộ về cơ sở vật chất, đào tạo, nên cần có lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình.

Theo đó, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) giao cho Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự, thủ tục việc thực hiện, sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình việc hỏi cung trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Nghị quyết cũng giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể nơi có điều kiện để thực hiện việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung kể từ ngày 1/1/2017, chậm nhất đến ngày 1/1/2019, thực hiện thống nhất việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Một trong những quy định mới đáng chú ý của bộ luật này là Quốc hội đã quyết định bỏ thủ tục “cấp giấy chứng nhận bào chữa”, thay thế bằng thủ tục “đăng ký bào chữa”, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định này là để “đơn giản hóa thủ tục xác nhận tư cách tham gia tố tụng của người bào chữa, tạo điều kiện cho họ thực hiện việc bào chữa, tránh nhận thức cho rằng phải có “cấp phép bào chữa”.

Về “quyền im lặng”, Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) quy định: người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền “trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Hòa An tổng hợp

Xem thêm: