Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công khai đưa ra định hướng chính sách điều hành tỷ giá sẽ được áp dụng từ năm 2016, đó là chính sách tỷ giá linh hoạt, không còn bị neo cứng mà điều chỉnh theo ngày, có lên có xuống; có thể sẽ bị phải trả phí gửi ngoại tệ và gửi vào ngoại tệ, nhưng sẽ phải rút ra tiền đồng (VND).

Vậy những chính sách đó sẽ tác động thế nào đến người gửi tiền?

Tỷ giá linh hoạt hàng ngày

Về định hướng điều hành năm 2016, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết đối với tỷ giá, NHNN sẽ cố gắng duy trì tỷ giá ổn định, “nhưng không phải là cố định”. Trong những tháng đầu năm, NHNN sẽ có cơ chế điều hành tỷ giá mới phù hợp với các biến động trên thị trường tài chính tiền tệ thế giới, để tỷ giá của thị trường vừa linh hoạt nhưng vẫn theo chiều hướng ổn định.

Chính sách tỷ giá mới được áp dụng theo hướng linh hoạt theo hướng có tăng, có giảm. Theo đó, những tham số được NHNN dùng để tham chiếu cho tỷ giá tham chiếu là tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng trên thị trường, chỉ số kinh tế vĩ mô, cung cầu ngoại tệ trong nước và diễn biến ngoại tệ trên thị trường thế giới…

Theo cách thức điều hành này, tỷ giá do NHNN công bố có tham chiếu vào tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng theo trọng số giao dịch, cho phép tỷ giá NHNN công bố biến động tăng/giảm theo diễn biến thực tế trên thị trường. Tuy nhiên, sự biến động này nằm trong phạm vi hẹp đảm bảo sự ổn định của tỷ giá, không biến động mạnh như cách tham chiếu theo tỷ giá đóng cửa mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và một số ngân hàng trung ương đang làm.

Bên cạnh yếu tố trong nước, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố còn tham chiếu theo biến động của đồng USD với các đồng tiền khác trên thị trường quốc tế, vốn có nhiều tác động lên diễn biến tâm lý trên thị trường trong nước thời gian qua. Theo đánh giá, việc kết hợp diễn biến trong nước và quốc tế sẽ cho phép tỷ giá phản ứng linh hoạt, kịp thời tình hình cung – cầu trên thị trường, tạo ra đệm đỡ tự động hỗ trợ quá trình hội nhập ngày càng sâu của nền kinh tế.

Gửi vào ngoại tệ, nhưng sẽ chỉ được rút ra tiền Đồng

Trong kế hoạch của NHNN, lộ trình đến 2020 sẽ đưa ra chính sách gửi ngoại tệ sẽ không được rút ra bằng ngoại tệ, mà chỉ bằng tiền Việt Nam.

Thống đốc Bình nói, trong tương lai người gửi ngoại tệ vào ngân hàng có thể phải rút ra bằng tiền Đồng, định hướng nhất quán của NHNN là chuyển từ quan hệ vay và gửi ngoại tệ sang quan hệ mua – bán… NHNN tôn trọng quyền nắm giữ ngoại tệ của người dân, doanh nghiệp, nhưng trên lãnh thổ Việt Nam phải sử dụng VND. Bạn có nguồn thu ngoại tệ hợp pháp, nhưng nếu tiêu xài phải rút ra bằng đồng VND.

Gửi ngoại tệ sẽ phải mất phí

Theo thống đốc Nguyễn Văn Bình, sẽ từng bước tiến tới việc gửi ngoại tệ sẽ phải trả phí. Thông tin này đã làm dư luận lo lắng, đặt câu hỏi khi lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối với đồng USD về 0% và tiến tới có thể bị tính phí, thì có thể kiều hối sẽ giảm. Cũng có thể gửi USD vào ngân hàng mà bị tính phí thì USD sẽ khó vào ngân hàng và USD sẽ đi đâu đó sao cho chủ sở hữu USD có lợi nhất.

Tuy nhiên, cũng còn có rất nhiều luồng ý kiến vì nhu cầu của người dân về gửi ngoại tệ là chính đáng. Việc thu phí ngoại tệ có thể hiểu là một khoản chi phí đánh vào tiền gửi, nếu áp dụng đại trà thì có thể sẽ gặp phải phản ứng từ các doanh nghiệp FDI hay các quỹ nước ngoài.

Cũng nhiều chuyên gia đã có ý kiến về các vấn đề lãi suất âm và rút ra bằng VND, có thể chưa thực hiện được ngay trong bối cảnh hiện tại, bởi vì sẽ có thể ảnh hưởng đến lượng kiều hối vào Việt Nam, ảnh hưởng đến lượng ngoại tệ gửi vào ngân hàng và liên quan vấn đề quyền lợi người gửi tiền, quyền sở hữu ngoại tệ của người dân.

Thành Long

Xem thêm: