Gần 11.000 ha đất làm 96 sân golf là con số mà Chính phủ đề xuất, trình Quốc hội xem xét.

Chiều ngày 21/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã trình bày trước Quốc hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, truyền thông trong nước đưa tin.

Ông Nguyễn Minh Quang cho biết, đến năm 2020 sẽ có 46,81 nghìn ha đất cơ sở thể dục – thể thao, cao hơn 2,05 nghìn ha so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc Hội (44,76 nghìn ha). Trong đó,  10.980 ha đất được dành để làm 96 sân golf.

Ông Quang trình bày, việc quy hoạch phát triển sân golf chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng; không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, đến năm 2020, diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.038,09 nghìn ha, tăng 306,33 nghìn ha so với Nghị quyết của Quốc Hội; diện tích đất rừng sản xuất là 9.267,94 nghìn ha, điều chỉnh tăng 1.135,82 nghìn ha so chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc Hội, do một phần diện tích rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất, đồng thời tăng diện tích khoanh nuôi, bảo vệ và trồng mới hệ thống rừng sản xuất.

Trong diện tích đất nông nghiệp, đất trồng lúa sẽ giảm còn 3,76 triệu ha, giảm hơn 270 nghìn ha so với năm 2015.

Ngoài ra, trong 3,76 triệu ha đất trồng lúa, cho phép khoảng 400 nghìn ha được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng được bảo vệ, không làm mất các điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại được.

Nếu được Quốc hội thông qua, theo báo Dân Việt, đến năm 2020, sẽ có khoảng 96 sân golf được đầu tư phát triển, trong đó vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có 14 sân golf; đồng bằng sông Hồng 19 sân golf; Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 30 sân golf; Tây Nguyên có bảy sân golf; Đông Nam Bộ có 22 sân golf; đồng bằng sông Cửu Long có 4 sân golf.

Bạch Liên tổng hợp

Xem thêm: