Liên Bộ Tài chính – Công Thương vừa ra quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ chiều ngày 4/8, với mức giảm từ 371-604 đồng (kg)/lít.

Theo đó, Liên bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá xăng xăng RON 92 đi 604 đồng/lít, còn xăng E5 giảm 593 đồng/lít. Sau khi điều chỉnh, giá bán xăng RON 92 không được cao quá giá cơ sở là 14.699 đồng/lít, còn xăng E5 không quá 14.250 đồng/lít.

Các doanh nghiệp đầu mối cũng được yêu cầu hạ giá các loại dầu, trong đó giảm giá dầu diesel 0.05S đi 637 đồng/lít, giảm dầu hỏa đi 371 đồng/lít, và giảm giá dầu mazut 3.5S đi giảm 378 đồng/kg. Theo đó, giá bán dầu diesel không được vượt quá 11.661 đồng/lít, dầu hoả không quá 10.296 đồng/lít và dầu mazut không quá 8.623 đồng/kg.

Ngay sau quyết định này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã giảm giá xăng Ron 92 đi 610 đồng xuống còn 14.690 đồng/lít.

Bảng giá xăng của Petrolimex từ 15h ngày 4/8/2016
Bảng giá xăng của Petrolimex từ 15h ngày 4/8/2016

Quyết định của Liên bộ được đưa ra sau khi giá xăng dầu thế giới đã giảm trong nửa tháng qua, trong đó giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong 15 ngày trước ngày 4/8/2016 là 47,020 USD/thùng đối với xăng RON 92; 50,882 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S; 51,210 USD/thùng đối với dầu hỏa; và 227,007 USD/tấn đối với dầu mazut 3.5S.

Liên Bộ đã quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Quyết định điều chỉnh giá xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày 4/8/2016.

Trong lần điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 20/7, giá xăng cũng được điều chỉnh giảm với mức hơn 650 đồng/lít, còn giá dầu được giữ nguyên.

Hạo Nhân

Xem thêm: