Vào ngày 20/03, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội nghị Diễn đàn CEO 2015 với chủ đề: “Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh”. Các đại biểu tham gia hội nghị đều nhất trí cho rằng cần phải có cải cách thể chế toàn diện thì Việt Nam mới có thể cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo báo cáo của Diễn dàn kinh tế thế giới, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2014-2015 chỉ tăng 2 bậc, từ vị trí 70 lên 68 trong 148 nền kinh tế. Tuy nhiên, theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam chỉ được xếp hạng thứ 78 trong số 189 quốc gia về chỉ số năng lực cạnh tranh. Điều này cho thấy, năng lực cạnh tranh của Việt Nam còn ở mức rất thấp.

Đứng trên giác độ phương pháp luận, để tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh, Việt Nam cần tiếp tục có những cải cách về thể chế một cách toàn diện, trong đó hai nhân tố cần thiết trong cải cách thể chế đó là cần phải có đội ngũ cán bộ thực sự của dân và hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.

Thực tế hiện nay cho thấy, cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn nhận thức đứng trên dân, còn tư tưởng “làm quan”, do vậy cơ quan nhà nước còn giữ đặc quyền đặc lợi, ban ơn cho dân…, điều này ảnh hướng lớn đến việc tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Như vậy để có thể cải cách thể chế thành công, Việt Nam cần có có một đội ngũ công chức có tâm, có kỹ năng, làm việc hiệu quả ở tất cả các cấp, bộ, ngành, từ việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đến việc triển khai luật cũng như thanh tra, giám sát.

Về việc kiện toàn hệ thống pháp luật, cần nhận thức rõ ràng rằng luật pháp không phải là vấn đề riêng của cơ quan công quyền. Các nhà lập pháp cần xây dựng mối quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân.

Đề cập đến chủ đề cải cách năng lực cạnh tranh vào năm ngoái, ông Scott Jacobs, chuyên gia tư vấn Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cho biết, trong quan hệ với xã hội dân sự ngày nay, pháp luật phải được chuyển từ kiểm soát, ra lệnh theo hàng dọc từ trên xuống, sang mối quan hệ tương tác ngang dưới dạng đối tác. Các nhà lập pháp cần làm việc trong một nhóm phức hợp trong mối quan hệ đối tác với xã hội. Để có thể làm được việc này, cần tăng cường cơ chế tiếp cận thông tin, cơ chế tham vấn, đưa ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội vào việc soạn thảo và thực thi luật pháp. Ông Jacobs cho biết thêm cần có một chương trình cải cách rộng lớn, tiến hành rà soát, cắt bỏ thủ tục hành chính, quy định pháp luật không còn phù hợp.

Tiếp theo, những văn bản pháp quy được làm mới, sửa đổi cũng cần qua hệ thống sàng lọc kỹ lưỡng. Ông Scott Jacobs nhận định, Việt Nam có nhiều nỗ lực cải cách, cải thiện luật pháp nhưng các quốc gia khác còn tiến nhanh hơn. Vì thế, xếp hạng năng lực thể chế của Việt Nam vẫn thấp so với các nước trên toàn thế giới, ông cho biết “Đi chậm, chạy chậm chưa đủ, Việt Nam phải tăng tốc để theo kịp và cố gắng vượt các nước trong hoàn thiện thể chế”.

Tại diễn đàn này, ông Lê Đăng Doanh, tiến sĩ kinh tế cho biết Việt Nam cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung một loạt bộ luật để mở rộng quyền tự do kinh doanh theo pháp luật đã được quy định trong Hiến pháp 2013, qua đó mới có thể giảm bớt rủi ro về pháp lý, cải thiện trật tự thị trường, thực hiện cạnh tranh bình đẳng theo pháp luật và kiểm soát độc quyền. Ông nói “Rất mong nhà nước ta sẽ sớm cải cách để trở thành một nhà nước cải cách, tự mình phát hiện sớm nhất những thiếu sót và hạn chế của mình và ủng hộ sáng tạo, nhanh chóng tự sửa đổi những yếu kém của mình”.

Nhật Hạ tổng hợp